หากท่านไม่สามารถอ่านเนื้อความในจดหมายได้ สามารถเข้าชมได้ที่  http://www.npc-se.co.th/MKTAD/sme.asp


ขออภัยอย่างสูงหากอีเมล์นี้เป็นการรบกวนท่าน
(ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร กรุณา Reply อีเมล์กลับ พร้อมแจ้ง ยกเลิกรับข่าวสาร)