ตอนที่ 4 สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ไม่ทราบว่าคุณเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างหรือไม่ ผมรู้จักครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ตอนที่คุณกฤษฎา ชัยกุล อาจารย์สราวุธและอาจารย์วันทนีช่วยกันปลุกปั้นขึ้นมา มีหนังสือลักษณะคล้าย Journal มาแจกรายไม่แน่นอน (รายสะดวก) ผมจัดอยู่ในกลุ่มผู้ชมที่เอาใจช่วยอย่างเดียวมาตลอด 4 ปีที่อาจารย์สราวุธมาเป็นนายกสมาคม

สมัยพี่ศิริธัญญ์ เป็นนายกสมาคม ผมก็ไปช่วยพูดให้บ้างเวลามีการประชุมวิชาการประจำปี แต่ก็ไม่ได้เข้าไปช่วยงาน แม้ว่าในวันเลือกตั้งคณะกรรมการที่มีขึ้นทุก 2 ปี ผมจะต้องได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์วันทนีที่รับหน้า "หน้าเสื่อ" มาทาบทามผมให้ไปเป็นนายกสมาคมบ้าง อุปนายกบ้าง อย่างน้อยก็สัก 3-4 สมัยที่ผ่านมา โดยที่ผมได้ตอบปฏิเสธความหวังดีของอาจารย์แกมาตลอด มาตกปากรับคำไปเป็นอุปนายกให้ในสมัยอาจารย์นพกร สมัยแรก แต่ก็ไปเป็นได้ไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจลาออก มาอยู่เฉยๆนั่งดูอยู่ข้างนอกดีกว่า เพราะว่าวิธีการทำงานของเราไม่ค่อยตรงกันเท่าไร

มาปีนี้ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ อาจารย์วันทนีเธอก็ทำอย่างที่เคยทำมาหลายครั้ง คือโทรศัพท์มาหาผมเพื่อเกลี้ยกล่อมให้มารับตำแหน่งนายกสมาคมคนใหม่ รวมทั้งเสนอตัวว่าจะมาเป็น
อุปนายกทางด้านวิชาการให้ด้วย ผมไปคิดอยู่หลายวัน สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าลองดูสัก 1-2 สมัย ไอ้ที่คิดไว้อย่างนี้ก็เพราะ ถ้าทำไม่ได้ตามที่คิด สมัยเดียวก็เลิก แต่ถ้าทำได้แต่ยังไม่เสร็จตามที่ต้องการ ก็จะอยู่ต่อให้จบใน 2 สมัย โดยผมตั้งใจว่าจะทำอย่างนี้ครับ

1. Vision

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานจะเป็น

ศูนย์รวมของเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ศูนย์รวมของ Best Practice ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
เป็นสมาคมวิชาชีพ ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลากรในอาชีพ
2. Strategy

ตั้งคณะกรรมการวิชาการมาตรฐาน เพื่อจัดทำมาตรฐานให้ครอบคลุมงานทุกประเภทที่นัก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
สร้างความสัมพันธ์กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการนำมาตรฐานของสมาคม ไปใช้เป็นมาตรฐานของประเทศไทย
จัดตั้งสำนักงานสาขาในแต่ละภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และ Best Practice
ดำเนินการเพื่อให้สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสมาคมวิชาชีพ ที่มีกฎหมายรองรับ

ทีมงาน ที่จะเข้ามาทำงานในเวลานี้ที่เห็นกันอยู่แล้วก็มี รองศาสตราจารย์ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล, คุณโสภณ พงษ์โสภณ จาก NPC-S&E, คุณภัทรา แตรรัชกุล จาก TIG,
คุณโสดา จาก Chevron และคุณทิพย์ จาก Shell

สำหรับใครที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพของตัวเองขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากกว่านี้ โดยหวังว่า มาตรฐานที่เราทำขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นบทเรียนในมหาวิทยาลัย ใช้อ้างอิงในการออกกฎหมาย นำไปใช้ในการทำงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งหลาย ก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมด้วยช่วยกัน

ใครสนใจจะมาร่วมกับผมก็เชิญได้นะครับ รอหลัง 26 สิงหาคมนี้ หากผมได้เป็นนายกสมาคมคนใหม่ ก็ขอเชิญได้เลย

พฤหัสนี้ พูดแต่เรื่องส่วนตัวซะมาก เอาไว้วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม ตั้งใจจะสรุปเรื่อง Oil Spill ในฟิลิปปินส์ ให้ฟัง ติดตามต่อวันจันทร์หน้าครับ

ประกอบ เพชรรัตน์


***Please or to comment on this article

Miscellaneous Blog