Oil spills - Philippines

"ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆสมาชิกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่
อดทนอยู่กันจนเย็นเพื่อรอการเลือกตั้ง กว่าจะเสร็จเรื่องก็ปากันเข้าไปห้าโมงกว่าเกือบหกโมง
ที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะคณะกรรมการชุดอาจารย์นพกร และอาจารย์วิชัย ท่านมีผลงานมาก
เหลือเกิน กว่าจะแถลงผลงานเสร็จก็ใช้เวลาไปเกือบสองชั่วโมง"

ผมและคณะ อันประกอบด้วยอุปนายกอีก 3 คน คือ ดอกเตอร์วันทนี จากคณะสาธารณสุขาสตร์
มหาวิทยาลัย มหิดล คุณฤทธิชาติจาก CP คุณธวัชชัยจาก 3M และเลขาธิการสมาคมอีก 1 คนคือ
คุณภัทรา จาก TIG จะเข้ารับงานต่อเมื่อได้รับการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการ

ผมวางแผนไว้ในใจว่าหลังจากรับมอบงานเสร็จแล้วสัก 1 เดือน ผมจะส่งแผนงานของกรรมการชุดใหม่
ให้สมาชิกพิจารณาเป็นเอกสารไปอ่านกันที่บ้านสัก 1-2 สัปดาห์ จากนั้นก็จะเชิญมาให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เราได้ทำงานตามแนวทางที่สมาชิกต้องการจริงๆ

หลังจากสรุปแผนงานได้เรียบร้อย เราก็จะเริ่มลงมือทำงานกันทันที ผมจะพยายามเข้ามา Update
status ให้ฟังบ่อยๆว่าทำอะไรไปถึงไหน อะไรที่ผมทำได้ อะไรที่ผมยอมแพ้


มาดูเรื่อง "เรือ SOLAR 1" จมที่ฟิลิปปินส์กันบ้าง เรือลำนี้ถูกเช่าเหมาลำโดยบริษัท Petron Corp,ซึ่งเป็น
บริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปินส์ เพื่อให้บรรทุกน้ำมัน 2,000,000 ลิตร หรือ 530,000แกลลอน ไป
ส่งยังโรงไฟฟ้าที่อยู่บนเกาะทางใต้ของมินดาเนา เรือลำนี้ได้อับปางหรือจมลงในเขตทะเลลึก ในอ่าว
Panay ; ซึ่งอยู่ระหว่าง Panay กับ เกาะ Guimaras เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม เนื่องจากเจอกับคลื่นลมที่
รุนแรง

ลูกเรือ 2 คนหายไป อีก 18 คน สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ ส่วนน้ำมันในเรือคาดว่า รั่วไหลออกมา
ประมาณ 200,000 ลิตร ส่วนอีก 1,800,000 ลิตร ยังขังอยู่ในเรือ

น้ำมันที่รั่วไหลออกมาแผ่เป็นแผ่นน้ำมันเหนียวๆหรือที่เรียกว่า Slick ซัดเข้าหาฝั่งเป็นระยะทางยาวถึง
300 กิโลเมตร ทำให้ชายฝั่งของของเกาะกีมาราส หรือ Guimaras . เต็มไปด้วย Slick คำนวณพื้นที่ทาง
ทะเลที่ได้รับผลกระทบก็ประมาณ 2,470 acres หรือ 6175 ไร่ และป่าไม้โกงกาง 1,128 hectares หรือ
2820 ไร่ (ระยองทั้งจังหวัดเวลานี้เหลืออยู่ไม่ถึง 900 ไร่) นอกจากนั้นยังมีปะการังที่ยาวเป็นไมล์อยู่ใน
พื้นที่นี้ด้วย พวกนี้เป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ


***Please or to comment on this article

Miscellaneous Blog