บันทึกความเข้าใจ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ผมไปทำหน้าที่นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง "สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน" กับ "สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม" ในการทำงานร่วมกัน 2 เรื่องคือ

1. การกำหนดมาตรฐานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
2. การจดทะเบียนบุคคลากร

การไปทำความตกลงกับ สมอ. ครั้งนี้ สมอ.เขาจัดงานใหญ่โตครับ คือไม่ได้มีสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสมาคมเดียว แต่มีสมาคมรวมทั้งหน่วยราชการอื่นๆ รวม 8 หน่วยงาน ร่วมลงนามทำความตกลงเหมือนกับเราด้วยเช่น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลาย
ฯลฯ

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ มาเป็นประธาน คุณปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมทั้งคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ได้มอบร่างมาตรฐานเรื่องความร้อนให้ท่านไพโรจน์ สัญญะเดชากุล คราวนี้ผมเขียนนามสกุลถูกแล้วนะครับ เรื่องนามสกุลท่านเลขาไพโรจน์นี่ ผมถูกท่านรองเลขาธิการคนใหม่สดๆ ร้อนๆ ท่านชัยยง กฤตผลชัย ทักตั้งแต่ผมโผล่หน้าเข้าไปในงาน ว่าผมไปเปลี่ยนนามสกุลท่านเลขาใหม่ ผมเลยรีบรับปากว่าคราวนี้จะเขียนให้ถูกครับ

กรรมการสมาคมฯ ก็ไปร่วมงานกันหลายคนจากซ้ายไปขวา คุณภัทรา แตรรัชกุล เลขาธิการสมาคม ผอ.สมจินต์ พิลึก ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ เจ้าของมาตรฐาน ผม(ประกอบ เพชรรัตน์) คุณฤทธิชาติ อินโสม อุปนายก คุณอิสสยา ดำรงค์เกียรติสกุล ทีมงานคนสำคัญของ ดร.วันทนี และคุณโสภณ พงษ์โสภณ คนที่กำลังจะไปกินตำแหน่งใหญ่โตเดือนมีนาคมนี้ ดูจากรูปก็จะรู้สึกว่าท่านเลขาธิการสมาคมฯ จะเบ่งบานบารมีมากกว่าคนอื่นๆ หลายคนก็สงสัยว่าเป็นเพราะอาหารแถวลอนดอน มันมีคุณภาพดีกว่าแถวกรุงเทพหรืออย่างไร ถึงได้มีราศรีออกมามากขนาดนั้น


วันนี้เอาเบาๆ ก่อนนะครับ...ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานั่งโต๊ะทำงาน วิ่งหัวซุกหัวซุนอยู่ตามที่ต่างๆ ทั้งวัน เลยไม่มีเวลา...เอาไว้ให้เรื่องมาบตาพุดเข้าที่เข้าทางรับรองว่าผมไม่ปิดหรอกว่าไปทำอะไรบ้าง จะเล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานทีเดียว...พบกันวันอังคารนะครับ


***Please or to comment on this article

Miscellaneous Blog