การป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

 

เนื่องจากมีอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสำนักงานใหญ่ ของธนาคารใหญ่แห่งหนึ่ง และ เกิดเพลิงไหม้คลังสินค้าใหญ่ๆ หลายครั้ง ฝ่าย Q-SH มีความห่วงใย จึงขอความร่วมมือในการป้องกันอัคคีภัยใน PTTGC Office และ Warehouse ดังต่อไปนี้ครับ

การป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

1. ดำเนินการทำ 5 ส อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ จัดระเบียบสิ่งของภายในสำนักงาน และ ลดปริมาณสิ่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ

2. เก็บสิ่งของซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงให้อยู่ห่างอุปกรณ์ไฟฟ้า และ เก็บสิ่งของที่จัดเป็นวัตถุไวไฟ เช่น สีที่ใช้ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน

3. ตรวจตราซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อาจเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ได้ เช่น สายไฟฟ้า และ หม้อต้มน้ำ/กาแฟ

4. อย่าใช้เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน้ำแห้ง
 
5. อย่างวางเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น ติดฝาผนัง เพราะจะทำให้ระบายความร้อนไม่ได้

บัญญัติ 7 ประการเพื่อป้องกันอัคคีภัยในคลังสินค้า (Warehouse)

1. อาคารและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ต้องถูกออกแบบก่อสร้างและติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ หรือกฎหมาย อุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง, Fire hose cabinet, Fire Hose real และ Fire Water Hydrant ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงการใช้งานได้ง่ายและมีรักษาความสะอาดอยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่บริเวณทางเข้า-ออก

2. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และป้องกันระงับอัคคีภัย ต้องอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในการออกแบบระบบ (Automatic Mode) ไม่มีการข้ามหรือหยุดสัญญาณ (By-pass/ Off) และไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าใช้งาน

3. ระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ต้องมีแผนการตรวจสอบและทดสอบตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

4. ไม่จัดเก็บสินค้าหรือวัสดุ รวมทั้งเศษวัสดุ ในปริมาณเกินกว่าค่าที่ใช้ออกแบบ (Fire load) เช่นไม่นำวัสดุอื่นเข้ามาจัดเก็บ รวมกับรายการที่กำหนดไว้ตามปกติ, ไม่วางกองวัสดุหรือสินค้า ไว้สูงจนปิดบังตำแหน่งการฉีดน้ำของหัวฉีดน้าดับเพลิง (Sprinkler Head), จัดเก็บสินค้าบนชั้นวางหรือที่รองรับอย่างเป็นระเบียบเป็นล็อค ๆ ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปโดยความสูงไม่ควรเกิน 6 เมตร และ มีระยะห่างจากเพดานไม่น้อยกว่า 1 เมตร, ควรมีช่องทางเดินสินค้าในทุกล็อค และ วัตถุไวไฟควรเก็บแยกต่างหากจากสินค้าอื่น

5. ควบคุมไม่ให้มีแหล่งประกายไฟหรือแหล่งความร้อนในอาคารอย่างเคร่งครัด, ห้ามสูบบุหรี่, ตรวจเช็คสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณนี้เป็นประจำ, เลือกใช้หลอดไฟแสงสว่างที่มีอุณหภูมิผิวหลอดที่เหมาะสม และ ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างในระยะที่เหมาะสมเพื่อที่มันจะไม่กลายเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนแก่สิ่งของใน warehouse และต้องใช้ระบบใบอนุญาตทำงาน (Permit To Work) ควบคุมงานที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร
 
6. รถ Forklift หรือรถยนต์ที่ใช้งานต้องเลือกประเภทเชื้อเพลิง หรือพลังงาน ให้เหมาะสมและปลอดภัยกับสภาพพื้นที่ และ ต้องขับขี่และตรวจสอบให้มีสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา อีกทั้งจุดเติมน้ำมัน/ก๊าซ หรือ จุดชาร์จแบตเตอรี่ต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่อยู่ใกล้สิ่งของ หรือ สินค้าที่เป็นเชื้อเพลิง

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดทำ แผนดับเพลิงล่วงหน้า (Pre-Fire Plan) ให้พร้อมใช้งานและมีการฝึกซ้อมฯอย่างต่อเนื่องและ มีการฝึกซ้อมแผนฯ (ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


***Please or to comment on this article

Fire Fighting Blog