การดึงหรือผลักประตูกระจก ต้องจับที่ด้ามจับเท่านั้น

การดึงหรือผลักประตูกระจก ต้องจับที่ด้ามจับเท่านั้น อย่าผลักกระจก
แต่ บ่อยครั้ง ผู้คนจำนวนหนึ่งได้ผลักที่บานกระจก ทุก ๆ วัน
ทำให้ กระจก อาจเกิดอาการล้าภายในเนื้อวัสดุ ( to be fatigued )
ซึ่ง มีความพร้อมที่จะแตกเพิ่มขึ้น วัน แล้ว วัน เล่า
และ วันหนึ่ง ขณะหนึ่ง ก็เกิดขึ้น..........
ในการเปิด หรือ ปิด ประตูกระจก ต้องจับที่ด้ามจับเท่านั้น ห้ามผลักกระจก

 

 


***Please or to comment on this article

Safety Blog