อาชีพและปัจจัยเสี่ยง

ศศิภา  เลิศจินตนาการ

ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Sasipa.l@npc-se.co.th

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

 

 

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน ก่อนหน้านี้เราได้เคยพูดถึงเรื่องของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย สุขภาพไม่ดี ความไม่สะดวกสบายในคนงาน โดยในพูดในส่วนของปัจจัยทางเคมี ปัจจัยทางด้านฟิสิกส์ และปัจจัยทางด้านชีวภาพไปแล้วนั้น ครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างอาชีพและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำงานมาให้ดูกันนะคะ

ตัวอย่างอาชีพและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำงาน

อาชีพหรืออุตสาหกรรม

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตราย

เกษตรกร

upload image

ย่าฆ่าแมลง พืชหรือดอกไม้บางชนิด ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ในไซโล) สารประกอบที่มีคลอรีน โรคติดเชื้อ (Zoonosis) เสียง

คนงานผลิตเครื่องบิน

 upload image

พลาสติก ตัวทำละลาย ฟูมจากการเชื่อม เสียง

คนงานถลุงอะลูมิเนียม

ฟลูออไรด์ โพลีอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) ยางมะตอย (Pitch dust) คาร์บอนมอนนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความร้อน และเสียง

คนงานประกอบรถยนต์

upload image

ตัวทำละลาย ตะกั่ว ฟูมจากการเชื่อม พลาสติกรวมทั้งสารประกอบไอโซไซยาเนต ความสั่นสะเทือาน และเสียง

คนงานทำอาหาร

upload image

ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ เครื่องปรุงรส และเครื่องเทศ น้ำยาทำความสะอาด

คนงานผลิตแบตเตอรี่

upload image

ตะกั่ว ปรอท กรด แคดเมี่ยม และลิเที่ยม

ช่างไม้

upload image

ฝุ่นไม้ กาว พลาสติก ตัวทำละลาย และเสียง

คนงานก่อสร้าง

upload image

 

แคลเซียมออกไซด์ ซีเมนท์ พลาสติกรวมทั้งสารประกอบไอโซไซยาเนต ตัวทำละลาย คาร์บอนมอนนอกไซด์ พิษจากไม้บางชนิด ใยแก้ว และเสียง

คนงานซักแห้ง

upload image

 

ตัวทำละลายและความร้อน

คนงานชุบโลหะ

กรด ด่าง สารประกอบอนินทรีย์ โครเมี่ยม แคดเมี่ยม และนิเกิล

คนงานหลอมโลหะ

ซิลิกา คาร์บอนมอนนอกไซด์ ตะกั่ว พลาสติกรวมทั้งสารประกอบไอโซไซยาเนต ความร้อน ความสั่นสะเทอน เสียง วัตถุที่ใช้เชื่อม

คนงานซ่อมรถ

upload image

คาร์บอนมอนนอกไซด์ ตัวทำละลาย น้ำมัน กรีส แอสเบสตอส เสียง

คนงานหลอมแก้ว

ซิลิกา สารหนู ตะกั่ว ความร้อน เสียง

พยาบาล

upload image

สารกัมมันตภาพรังสี น้ำยาทำความสะอาด ยา ยาฆ่าเชื้อ การติดเชื้อ

คนงานไซโลเก็บเมล็ดพืช

ฝุ่น ยาอบฆ่าเชื้อ เสียง

คนงานหลอมเหล็ก

คาร์บอนมอนนอกไซด์ โคลทาพิชโวลาไทล์ (Coal tar pitch volatile) โพงลีไซคลกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) เสียง ความร้อน

ช่างสี

upload image

ตัวทำละลาย สารอินทรีย์ ตะกั่ว พิกเมนท์ของสี

คนงานเหมือง

ซิลิกา ความสั่นสะเทือน ฟูม เสียง

คนงานปิโตรเคมี

upload image

สารอินทรีย์ ตัวทำละลาย เตทตระเอทิลและเตทตระเมทิลเลด วานาเดี่ยม

ช่างเครื่องกล

น้ำยาที่ใช้หล่อลื่นและน้ำยาที่ใช้สำหรับตัด ตัวทำละลาย เสียง

คนงานย้อมสี

กรด ด่าง สารหนู โครเมี่ยมและเกลือของโลหะบางชนิด สารประกอบอะนิลีน

คนงานทำกระดาษและเยื่อ

 

 upload image

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คลอรีน คลอรีนไดออกไซด์ ด่าง ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปรอท เมอร์แคปแทน เสียง ความร้อน

คนงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

ตัวทำละลาย สี วานิช ฝุ่น เสียง

 

มีอาชีพใดที่ตรงกับที่ท่านทำงานอยู่กันบ้างหรือเปล่าคะ แล้วท่านต้องสัมผัสกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายตามที่กล่าวมาข้างต้นกันหรือเปล่า อย่างไรก็ตาม อย่าลืมที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมาทำอันตรายต่อเราหรือคนทำงานได้นะคะ สำหรับฉบับนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ

 

ที่มา : ดร.พรพิมล กองทิพย์. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม. นำอักษรการพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545.

 


***Please or to comment on this article

Occupational Health Blog