อันตรายจากของเล่นเด็ก

 

upload image

เมื่อพูดถึงของเล่น บ้านไหนที่มีเด็กคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยใช่มั้ยคะ เพราะของเล่นกับเด็ก เป็นสิ่งที่คู่กันมาตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งของเล่นนั้น มีความสำคัญที่ช่วยเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะด้วยการสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน แต่ของเล่นเมื่อมีประโยชน์มากมาย แต่ก็จะแฝงไปด้วยโทษมหันต์เช่นกัน โดยเฉพาะของเล่นที่ทำมาจากพลาสติก เช่น ของเล่นยางสังเคราะห์ ลูกบอล ของเล่นอาบน้ำ ที่มีลักษณะอ่อน จะมีสารพทาเลต (Phthalate) ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของฮอร์โมน และสารโลหะหนัก หรือสารพิษอื่นๆ  ปนเปื้อนแฝงอยู่

สารพทาเลต (Phthalate) เป็นสารที่ใช้ เพื่อทำให้พลาสติกนุ่ม เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของฮอร์โมนเพศที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์

ยุโรป  ห้ามใช้สารนี้ในของเล่นสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า  3 ปี

ญี่ปุ่น  ห้ามใช้สารนี้ในถุงมือพลาสติกที่ใช้ในการปรุงและถนอมอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

ประเทศไทย ยังไม่มีการกำหนดควบคุมสารนี้ และห้องทดลองก็ยังไม่สามารถตรวจหาสารนี้ได้

upload image

โครงสร้างทางเคมีของ Chemical Structure of Phthalates

นอกจากสารพทาเลตแล้ว ของเล่นพลาสติกยังตรวจพบสารโลหะหนักบางชนิดอีกด้วย จากการสำรวจของเล่นในจังหวัดต่างๆ ที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดทั่วไป จำนวน 173 ตัวอย่าง ของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พบของเล่นเด็กที่มีระดับสารตะกั่วสูงกว่าความปลอดภัยตามมาตรฐานกำหนดจำนวน 31 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 17.9 ของของเล่นที่ตรวจสอบ (ดังตารางที่ 1) ซึ่งของเล่นทั้ง 31 รายการที่มีอันตรายนี้ มีทั้งของเล่นที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และของเล่นที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. เช่น หน้ากากมาร์คไรเดอร์ มีระดับค่าตะกั่วรวม 24,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 6,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 40 เท่า รถแข่งขนาดเล็ก ระดับค่าตะกั่วรวม 15,200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ลูกบอลพลาสติก ระดับค่าตะกั่วรวม 3,397 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเกมตกปลาพลาสติก พบสารแบเรียม 1,099 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ตารางที1 แสดงจำนวนของเล่นที่มีสารตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐาน
กำหนดแบ่งตามเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรรมและพื้นที่สุ่มตัวอย่าง

upload image

ที่มา : รายงานโครงการ ตรวจสอบสารโลหะหนักในของเล่น. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเล่นเด็กและสนามเด็กเล่นระดับชาติอ้างในhttp://www.thaisafeplay.csip.org/toyt.html


             สารโลหะหนักเหล่านี้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของสีสารเคลือบเงา และใช้เป็นวัสดุที่ผลิตของเล่นสำหรับเด็ก โดยอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองและ IQ ของเด็ก มีพิษต่อผิวหนัง ทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
             ทั้งนี้เมื่อจำแนกประเภทของสารโลหะหนักที่มีปริมาณมากที่สุดในของเล่นต่างๆ พบสารตะกั่วซึ่งสามารถทำลายระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเด็ก มากถึงร้อยละ 90.32 รองลงมา คือ โครเมี่ยมซึ่งสามารถทำลายระบบทางเดินหายใจ ทำให้เป็นมะเร็งที่ปอด และทำให้ผิวหนังอักเสบ ร้อยละ 58.06 นอกจากนี้ยังมีสารปรอท แร่พรวง แคดเมี่ยม และแบเรี่ยม (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ประเภทของสารโลหะหนักที่มีระดับเกินกว่ามาตรฐานในของเล่นที่ตรวจพบจำนวน 31 ชิ้น
upload image

ที่มา : รายงานโครงการ ตรวจสอบสารโลหะหนักในของเล่น. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเล่นเด็กและสนามเด็กเล่นระดับชาติอ้างในhttp://www.thaisafeplay.csip.org/toyt.html

             คุณพ่อ/คุณแม่ เห็นแล้วใช่มั้ยคะ ว่าของเล่นมีอันตรายแฝงมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในการเลือกซื้อของเล่นให้ลูกน้อย ควรปฏิบัติดังนี้

1.        อ่านฉลากก่อนซื้อ

2.        ดูส่วนประกอบสารเคมีที่เป็นพิษ

3.        หลีกเลี่ยงของเล่นที่มีสารเคมีรุนแรงหรือของเล่นที่มีกลิ่นหอม

 

 “ใส่ใจซักนิด เพื่อชีวิตที่ดีและปลอดภัยของลูกน้อยที่คุณรัก 

upload image

แหล่งที่มา :

http://www.deqp.go.th

http://www.thaisafeplay.csip.org

http://www.thaiasianparent.com

http://www.OKnation.com

 

 


***Please or to comment on this article

Occupational Health Blog