ความเครียดจากการทำงาน ( Work-related stress )

พรทิพย์  สารเชื้อ

ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Pornthip.Sa@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

upload image

 

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน เคยสังเกตอาการของตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

 • มักจะเร่งรีบในการทำสิ่งต่าง ๆ 
 • พยายามไปหลาย ๆ ที่ในเวลาเดียวกัน 
 • ไม่ยอมหยุดพักหรือ ลืมกินอาหารเที่ยง
 • นำงานมาทำที่บ้าน
 • ไม่มีเวลา ออกกำลังกาย หรือพักผ่อนหย่อนใจ
 • ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลง
 • ไม่ใช้ วันหยุดพักผ่อนที่มีทั้งหมด
 • ทำงานหนัก เป็นเวลาหลายชั่วโมงขึ้น

 

นั่นอาจเป็นเพราะความเครียดที่สัมพันธ์กับการทำงาน

คุณอาจรู้สึกเครียด ถ้าคุณทำงานที่ ไม่ตรงกับทักษะ ความสามารถหรือความคาดหวังของคุณ บางครั้งก็ไม่ได้มีแค่สาเหตุเดียวที่ทำให้เกิด ความเครียดที่สัมพันธ์กับงาน อาจเกิดจากปัญหา เล็กๆน้อยๆ ที่ค่อยสะสมมากขึ้น ตามเวลาที่ผ่าน ๆ มา

ความเครียดจากที่ทำงานคืออะไร

ความเครียดจากที่ทำงานหมายถึง ผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจเนื่องจากงาน โดยเฉพาะงานที่ไม่เหมาะกับความสามารถของพนักงาน ทรัพยากร และความต้องการของคนงาน  สำหรับคนทำงานมีคำหนึ่งที่พูดกันมากคือความท้าทาย Challenge คือภาวะทั้งทางร่างกาย และจิตใจที่กระตุ้นให้เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เกี่ยวกับงานเพื่อผลสำเร็จของงาน เมื่องานนั้นสำเร็จก็จะเกิดการผ่อนคลาย และพอใจ Challenge เป็นสิ่งที่ดีทำให้สุขภาพจิตดีและสร้างงาน  ความเครียดเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิต แต่หากความท้าทายนั้นได้กลายเป็นงานที่ต้องทำหรือหน้าที่ประจำ และไม่สามารถทำให้สำเร็จก็จะกลายเป็นความเครียดจากที่ทำงาน

การทำงานให้ผลในทางบวกเพราะงานเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงสร้างของชีวิต และทำให้เกิดความพึงพอใจ การมีความกดดันในที่ทำงานบ้างเป็นสิ่งที่ดี เพราะมันจะช่วยให้คุณปฏิบัติงานได้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่มาท้าทาย หรือการกระทำต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าความกดดันและความต้องการมีมากเกินไป ก็อาจทำให้เกิดความเครียดที่สัมพันธ์กับการทำงาน

สาเหตุของความเครียดจากที่ทำงานมาจากสาเหตุใหญ่สองประการ

1.      จากตัวคนงานเอง คนที่มีสุขภาพจิตที่ดี มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ถูกต้อง มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเครียดและความสามารถในการปรับตัว สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนงานไม่เครียดหรือเครียดน้อย

2.      จากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งแบ่งได้เป็น

-         ปริมาณงาน ปริมาณงานที่มาก การที่ไม่ได้พัก การที่ทำงานเป็นระยะเวลานาน การทำงานเป็นกะ งานที่ต้องใช้ทักษะในการทำงาน

-         วิธีการบริหาร การบริหารงานโดยขาดการมีส่วนร่วมของคนงาน ขาดการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร สภาพการทำงานที่เป็นเจ้านายและลูกน้องไม่เป็นแบบเพื่อนหรือครอบครัว เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเครียด

-         ความสัมพันธ์ของพนักงานและเจ้านาย หากความสัมพันธ์ในองค์กรไม่ดีจะเกิดความเครียดในองค์กร

-         ระเบียบการทำงาน หากมีระเบียบมากไป ความรับผิดชอบมากไป หรือหน้าที่มากไป ความคาดหวังเกี่ยวกับงานมากไป เหล่านี้จะก่อให้เกิดความเครียด

-         ความมั่นคงความก้าวหน้าในการทำงาน หากไม่มีความมั่นคงหรือความก้าวหน้า หรือการให้ความดีความชอบ หรือการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างไม่คาดหวัง เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความความเครียด

-         สภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นเสียง อุณหภูมิ กลิ่น มลภาวะ ความแออัด เหล่านี้จะเกิดความเครียด

upload image

เราจะจัดการกับความเครียดในการทำงานได้อย่างไร

            ความเครียดในการทำงานมีวิธีที่จะลดความเครียดในที่ทำงานโดยการจัดการกับความเครียด Stress Management เป็นการสอนให้รู้จักเรื่องความเครียด ผลเสียของความเครียด เทคนิคการลดความเครียด การจัดการกับความเครียดจะทำให้ลดอาการของความเครียดและอาการนอนไม่หลับ การจัดการเกี่ยวกับความเครียดเป็นเพียงลดอาการของความเครียดชั่วคราวเท่านั้น ปัญหาหลักจริงๆ อาจเกิดจากองค์กร ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงองค์กร Organizational Change เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเครียดและเพื่อลดความเครียด แต่ผู้บริหารมักจะไม่ชอบเนื่องจากจะกระทบต่อการทำงาน ผลผลิตรวมทั้งต้นทุนของการดำเนินงาน  เรามาดูวิธีการจัดการกับความเครียด Stress Management กันค่ะ

 1. จัดปริมาณงานให้เหมาะกับความสามารถและทรัพยากร
 2. จัดงานที่มีความหมายท้าทายและใช้ทักษะในการทำงานรวมทั้งความก้าวหน้า
 3. จัดตารางความหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน
 4. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
 5. ให้มีการสื่อสารที่ดีเพื่อลดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
 6. จัดให้มีการสังสรรค์ในหมู่ผู้ทำงาน
 7. การป้องกันความเครียดที่เกิดที่ทำงาน

การที่จะรอให้เกิดปัญหา อาจจะสายเกินแก้เนื่องจากพนักงานอาจจะกังวลเกี่ยวกับการจ้างงานก็เป็นไปได้ ดังนั้นต้องมีวิธีที่จะป้องกันปัญหาความเครียดที่เกิดจากที่ทำงานโดยการค้นหาปัญหาซึ่งสามารถกระทำได้โดย

 1. การประชุมกลุ่มทำงานเช่นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มหัวหน้าคนงานกลุ่มตัวแทนคนงาน  ซึ่งจะทำให้ทราบปัญหา
 2. การทำแบบสอบถามงานที่ทำให้เกิดความเครียดอาการของความเครียด
 3. การสำรวจการหยุดงานความเจ็บป่วยและการเปลี่ยนงาน
 4. การวิเคราะห์ปัญหา
 5. การวางแผนและการแก้ไข เมื่อทราบปัญหาเราก็จะทราบแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งแจ้งให้แกพนักงานทราบแนวทางและผลที่จะได้รับ
 6. การประเมินผล หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามแผนแล้วก็ต้องมีการประเมินโดยทำเหมือนกับข้อแรก

จะเห็นว่าการทำงานเป็นสาเหตุให้คนเราเกิดความเครียดได้เสมอไม่มากก็น้อย และ เมื่อเกิดความเครียดแล้ว แต่ละคนจะมีปฏิกิริยาแตกต่างกันออกไป บางคนอาจปวดศีรษะ ไมเกรนกำเริบ บางคนท้อง อืดเฟ้อ บางคนหงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย บางคนถอนผม บางคนกัดหรือฉีกเล็บ บางคนนั่งเขย่าขาโดยไม่รู้ตัว เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนให้คุณทราบว่าคุณมีอาการเครียดจากการทำงาน ดังนั้นมีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราคลายความเครียดไปได้ ก็คือรีบผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ประการแรก คงต้องออกกำลังกายเพื่อระบายฮอร์โมนแห่งความเครียดออกไปให้หมด จะเป็นการออกกำลังกายระหว่างการทำงาน เช่น การเดินขึ้นลงบันได หรือจะเป็นการเล่นกีฬา หรือทำงาน บ้านในตอนเย็นหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดก็ได้ การออกกำลังกายจนได้เหงื่อจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา ช่วยให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นกระปรี้กระเปร่า

          ประการที่สอง คือต้องพักผ่อนให้พอ ไม่จำเป็นอย่าเอางานกลับไปทำที่บ้าน ต้องรู้จัก บริหารเวลา เพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวและมีเวลาให้ครอบครัวด้วย อย่าลืมว่าเครื่องจักรยังต้องมีเวลา หยุดพัก และซ่อมบำรุง คุณเองก็เช่นกันต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างเพื่อจะได้มีพลังสำหรับการทำงานในวันต่อไป

          ประการที่สาม คือการพูดคุยปรึกษาปัญหาที่คุณหนักใจกับคนใกล้ชิด แม้บางครั้งเขาอาจ ช่วยคุณแก้ปัญหาไม่ได้ แต่การได้พูดสิ่งที่อัดอั้นในใจออกไป และได้คำปลอบประโลมกลับมา คุณจะรู้สึก ดีขึ้น สบายใจขึ้น และเมื่อใจสบาย สมองปลอดโปร่ง ก็อาจคิดแก้ปัญหาได้ในเวลาต่อมา

          ประการที่สี่ คือการรู้จักปรับเปลี่ยนความคิด อย่าเอาแต่วิตกกังวลให้มากเกินไป ลองคิดในหลายๆ แง่มุม คิดในสิ่งดีๆ คิดอย่างมีความหวังบ้าง และอย่าคิดหมกมุ่น แต่ปัญหาของตัวเอง คิดถึงคนอื่นบ้าง ยังมีคนลำบากกว่าคุณอีกมาก จะได้มีกำลังใจต่อสู้ปัญหาต่อไป

          ประการสุดท้าย คือการฝึกเทคนิคคลายเครียด เช่น การหายใจเข้าลึกๆ ให้ท้องพองออก และ หายใจออกช้าๆ ให้ท้องแฟบลง จะช่วยชะลอความโกรธ คลายความกังวล 

ที่มาของข้อมูล

www.thaihealth.or.th › สาระสุขภาพ › ทันกระแสสุขภาพ  : วิธีลดความเครียดในการทำงาน

www.siamhealth.net/public_html/Disease/neuro/psy/.../work_stress.htm : โรคเครียด/ความเครียดที่เกิดจากงาน

www.bupa.co.th/th/corporate/health-wellbeing/detail.aspx?tid=49 : สุขภาพในที่ทำงาน-ความรู้เรื่องการกำจัดความเครียดในที่ทำงาน

 

 

 


***Please or to comment on this article

Occupational Health Blog