หลักสูตร เทคนิคการผจญเพลิง (Technical Fire)
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 25 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 1 วัน ปฏิบัติ 1 วัน รวม 2 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
ราคาไม่รวมที่พัก 11,900.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคารวมที่พัก 13,900.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความชำนาญด้านทักษะ เทคนิคการควบคุมระงับเหตุ และการใช้อุปกรณ์ควบคุมเพลิง -เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนการผจญเพลิง -เพื่อให้เกิดความมั่นคงและมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ทำหน้าที่เป็นทีมดับเพลิงของสถานประกอบการ ผู้อบรมควรผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาแล้ว

รายละเอียด
**ภาคทฤษฎี** 1.การป้องกันและควบคุมเพลิงประเภท B 2.การสร้างความพร้อมของทีมก่อนเข้าผจญเพลิง 3.หลักการใช้เครื่องอัดอากาศหายใจ (SCBA) **ภาคปฏิบัติ** 1.สัญญาณมือในการดับเพลิง 2.ทบทวนการใช้สายน้ำดับเพลิง, หัวฉีด 3.การเคลื่อนที่เร็ว 4.เทคนิคการใช้กำลังคนน้อย 5.การขึ้นบันได 45องศา, 90องศา 6.เทคนิคการฉีดน้ำหล่อเย็นเพื่อรักษาโครงสร้าง 7.สาธิตการจัดทีม, การเข้าปิดวาล์ว 8.เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง Ground Monitor