ประเมินความเสี่ยงผู้ขับขี่ และฝึกทักษะการขับขี่ด้วยเครื่อง Driving Simulator (Driver Risk Assesment)
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 เลื่อน ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 เลื่อน ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน ช่วงบ่าย
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน ช่วงเช้า
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน ช่วงบ่าย
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 0 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 0 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 2,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)