ความปลอดภัยในการทำงาน AIS G
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
อาคาร AIS 1 Bangkok 60 เลื่อน
อาคาร AIS 1 Bangkok 70 ปิดรับสมัคร
อาคาร AIS 1 Bangkok 60 เลื่อน
อาคาร AIS 1 Bangkok 60 เสร็จสิ้น
อาคาร AIS 1 Bangkok 65 ปิดรับสมัคร
อาคารชุมสายพิษณุโลก Phitsanulok 60 ปิดรับสมัคร
อาคาร AIS 1 Bangkok 60 ลงทะเบียน
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จ.สุราษฎร์ Surat Thani 60 ปิดรับสมัคร
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จ.เชียงใหม่ Chiang Mai 70 ลงทะเบียน
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จ.สุราษฎร์ Surat Thani 61 ปิดรับสมัคร
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จ.เชียงใหม่ Chiang Mai 70 ลงทะเบียน
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จ.สุราษฎร์ Surat Thani 60 ปิดรับสมัคร
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จ.เชียงใหม่ Chiang Mai 70 ลงทะเบียน
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จ.เชียงใหม่ Chiang Mai 70 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 1 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 1 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 1,350.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

บริษัท AIS มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบกับผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาทุกช่วง เพื่อให้ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัท AIS และใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างานหรือสูงกว่า ที่ต้องมีการขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ AIS ทั่วประเทศ

รายละเอียด
**** ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สนใจอบรม In-house Training สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณมนัสชญา (ฝน) 094-292 4746 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การจัดฝึกอบรมฯตามความเหมาะสม - หากต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานฝึกอบรม ได้ที่ call center 038-977 700 - ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมแต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และสวมอุปกรณ์ PPE ได้แก่ รองเท้าเซฟตี้ ,เสื้อสะท้อนแสง การตอบรับ บริษัทแจ้งยืนยันทางอีเมล์ที่เราแจ้งไว้ หากท่านไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัท กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูล การชำระเงิน โอนเงินเข้าบริษัทล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 00100799116 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มาบตาพุด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 443-409-850-7 กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมมาให้บริษัท ตามอีเมล์ข้างต้น ** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกอบรม หากมีความจำเป็น สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ **
เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประขาชน