ความปลอดภัยในการทำงาน AIS G
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 80 เสร็จสิ้น
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 SNI ศูนย์วิศวกรรมสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี Surat Thani 60 ยกเลิก
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 1 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 1 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 1,350.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

บริษัท AIS มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบกับผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาทุกช่วง เพื่อให้ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัท AIS และใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างานหรือสูงกว่า ที่ต้องมีการขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ AIS ทั่วประเทศ

รายละเอียด
**** ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สนใจอบรม In-house Training สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณมนัสชญา (ฝน) 094-292 4746 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การจัดฝึกอบรมฯตามความเหมาะสม - หากต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานฝึกอบรม ได้ที่ call center 038-977 700 - ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมแต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และสวมอุปกรณ์ PPE ได้แก่ รองเท้าเซฟตี้ ,เสื้อสะท้อนแสง การตอบรับ บริษัทแจ้งยืนยันทางอีเมล์ที่เราแจ้งไว้ หากท่านไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัท กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูล การชำระเงิน โอนเงินเข้าบริษัทล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 00100799116 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มาบตาพุด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 443-409-850-7 กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมมาให้บริษัท ตามอีเมล์ข้างต้น ** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกอบรม หากมีความจำเป็น สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ **
เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประขาชน