บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด มอบกรวยจราจร จำนวน 100 ใบ ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง