ภาพกิจกรรมจิตอาสา วันหยุดสุดสัปดาห์ ซ่อมโต๊ะและเก้าอี้น้องๆ โรงเรียนวัดบ้านฉาง (19 พ.ค. 61)