เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดระยองได้เข้าตรวจรับรองสถานที่สอนขับรถ อบรมและฝึกหัดขับรถ