ข่าวสาร-โปรโมชั่น 2018

เลือกปี:
NPC S&E ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอนิทรรศการด้านความปลอดภัย
photo
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัท NPC S&E ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอนิทรรศการด้านความปลอดภัย ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จ.ราชบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือสสปท. ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก เพื่อขยายผลการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32 ลงสู่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอนิทรรศการการขับขี่เชิงป้องกันอย่างปลอดภัย นวัตกรรมชุดพนักงานที่ผลิตจากผ้ากันไฟ รวมถึง Application i-LA หรือ intelligent – Legal Assistant ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายขององค์กร โดยได้เกียรติจากพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรืองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสสปท. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ NPC S&E และยังมีผู้เข้ารับฟังสัมมนาได้ให้ความสนใจกิจกรรมนิทรรศการของทางบริษัทฯ เป็นอย่างดี
ขอเชิญร่วมกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
photo
ท่านสามารถคลิ้กที่เมนู ดูรายละเอียด เพื่อร่วมกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
PTTPM ร่วมกับ สสปท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
photo
เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) (Safety Standard for SMEs : SSS) โดยมีคุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท PTTPM และคุณชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสสปท. ร่วมเป็นประธาน และมีคุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยกิจและกลยุทธ์การตลาด บริษัท NPC S&E เข้าร่วมในพิธีเปิดในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ด้วย มีตัวแทนจากสถานประกอบการ SMEs ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ และเป็นกลุ่มลูกค้าของ PTTPM จำนวน 20 บริษัทเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการโดยมีทีมที่ปรึกษาจาก NPC S&E เข้าให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล
สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดระยอง เข้าตรวจรับรองสถาบันฝึกอบรม
photo
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดระยองได้เข้าตรวจรับรองให้ สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Institute [DDI] เป็นสถานที่สอนขับรถ อบรมและฝึกหัดขับรถ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2561 โดยเป็นการตรวจความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเปิดให้ใช้บริการอย่างเตรียมรูปแบบในเดือน มิถุนายนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายทางเลือก เพิ่มช่องทางการฝึกหัดขับรถอย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ มีทักษะการใช้รถที่ดี และประสบการณ์ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถ และมีการฝึกปฏิบัติขับขี่รถผ่านเครื่อง Simulator ที่จำลองสถานการณ์สำหรับการฝึกโดยเฉพาะ ก่อนที่จะออกไปใช้งานจริงบนท้องถนน
แบบสำรวจสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ และของเหลวไวไฟที่โรงงานในนิคมฯ ครอบครอง
photo
แบบสำรวจสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ และของเหลวไวไฟที่โรงงานในนิคมฯ ครอบครอง ดาวน์โหลดได้ที่ http://onlinead.npc-se.co.th/chemical-survey-2018.xlsx
ดาวน์โหลดแผนการอบรมประจำปี 2561
photo
ดาวน์โหลดแผนการอบรมประจำปี 2561