ข่าวสาร-โปรโมชั่น 2018

เลือกปี:
ขอเชิญร่วมกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
photo
ท่านสามารถคลิ้กที่เมนู ดูรายละเอียด เพื่อร่วมกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
PTTPM ร่วมกับ สสปท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
photo
เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) (Safety Standard for SMEs : SSS) โดยมีคุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท PTTPM และคุณชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสสปท. ร่วมเป็นประธาน และมีคุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยกิจและกลยุทธ์การตลาด บริษัท NPC S&E เข้าร่วมในพิธีเปิดในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ด้วย มีตัวแทนจากสถานประกอบการ SMEs ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ และเป็นกลุ่มลูกค้าของ PTTPM จำนวน 20 บริษัทเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการโดยมีทีมที่ปรึกษาจาก NPC S&E เข้าให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล
สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดระยอง เข้าตรวจรับรองสถาบันฝึกอบรม
photo
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดระยองได้เข้าตรวจรับรองให้ สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Institute [DDI] เป็นสถานที่สอนขับรถ อบรมและฝึกหัดขับรถ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2561 โดยเป็นการตรวจความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเปิดให้ใช้บริการอย่างเตรียมรูปแบบในเดือน มิถุนายนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายทางเลือก เพิ่มช่องทางการฝึกหัดขับรถอย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ มีทักษะการใช้รถที่ดี และประสบการณ์ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถ และมีการฝึกปฏิบัติขับขี่รถผ่านเครื่อง Simulator ที่จำลองสถานการณ์สำหรับการฝึกโดยเฉพาะ ก่อนที่จะออกไปใช้งานจริงบนท้องถนน
บริษัท NPC S&E ได้ออกบูธแนะนำสถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกัน
photo
บริษัท NPC S&E ได้ออกบูธแนะนำสถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Institute [DDI] โดยร่วมกับสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ในการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ที่สนใจทั่วไป และบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ โดยการประชุมวิชาการครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ในหัวข้อการประชุม “OSHE Next Move” โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ นักชีวอนามัย ผู้รับผิดชอบงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบเครื่อง Driving Simulator เป็นจำนวนมาก และพิเศษเฉพาะในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. รับสิทธิ์ลงทะเบียนฟรี เพื่อรับการเข้าทดสอบ ณ สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Institute [DDI] บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E) มาบตาพุด จังหวัดระยอง
แบบสำรวจสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ และของเหลวไวไฟที่โรงงานในนิคมฯ ครอบครอง
photo
แบบสำรวจสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ และของเหลวไวไฟที่โรงงานในนิคมฯ ครอบครอง ดาวน์โหลดได้ที่ http://onlinead.npc-se.co.th/chemical-survey-2018.xlsx
ดาวน์โหลดแผนการอบรมประจำปี 2561
photo
ดาวน์โหลดแผนการอบรมประจำปี 2561