บริษัท NPC S&E ได้ออกบูธแนะนำสถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกัน
news image

บริษัท NPC S&E ได้ออกบูธแนะนำสถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Institute [DDI] โดยร่วมกับสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ในการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ที่สนใจทั่วไป และบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ โดยการประชุมวิชาการครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ในหัวข้อการประชุม “OSHE Next Move” โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ นักชีวอนามัย ผู้รับผิดชอบงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบเครื่อง Driving Simulator เป็นจำนวนมาก และพิเศษเฉพาะในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. รับสิทธิ์ลงทะเบียนฟรี เพื่อรับการเข้าทดสอบ ณ สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Institute [DDI] บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E) มาบตาพุด จังหวัดระยอง