สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดระยอง เข้าตรวจรับรองสถาบันฝึกอบรม
news image

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดระยองได้เข้าตรวจรับรองให้ สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Institute [DDI] เป็นสถานที่สอนขับรถ อบรมและฝึกหัดขับรถ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2561 โดยเป็นการตรวจความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเปิดให้ใช้บริการอย่างเตรียมรูปแบบในเดือน มิถุนายนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายทางเลือก เพิ่มช่องทางการฝึกหัดขับรถอย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ มีทักษะการใช้รถที่ดี และประสบการณ์ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถ และมีการฝึกปฏิบัติขับขี่รถผ่านเครื่อง Simulator ที่จำลองสถานการณ์สำหรับการฝึกโดยเฉพาะ ก่อนที่จะออกไปใช้งานจริงบนท้องถนน