สอบถามข้อมูลการฝึกอบรม จป วิชาชีพค่ะ

คุณสมบัติ จะต้องมีอะไรบ้างคะ