สอบถามข้อมูลการฝึกอบรม จป วิชาชีพค่ะ

คุณสมบัติ จะต้องมีอะไรบ้างคะ

ความคิดเห็น 1
แจ้งลบ

1. คุณสมบัติ จะต้องมีอะไรบ้างครับ 2. อบรมแล้วเทียบเท่า จป.วิชาชีพ ที่จบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเปล่าครับ

ความคิดเห็น 2
แจ้งลบ

เรียน คุณ wananya และ คุณ Jumnong 1. คุณสมบัติ จะต้องมีอะไรบ้างครับ ตอบ คุณสมบัติเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการฯ 2549 ข้อ 17 ครับ 2. อบรมแล้วเทียบเท่า จป.วิชาชีพ ที่จบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเปล่าครับ ตอบ อบรมแล้วสามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพได้เทียบเท่า ผู้ที่จบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครับ