รับครูฝึกพาร์ทไทม์ไหมครับ?

ถ้ารับ ผมจะส่ง CV ไปให้พิจารณาครับ dittawata@gmail.com

ความคิดเห็น 1
แจ้งลบ

ส่ง CV มาที่คุณสมสกุล โทร. 095 3515453 หรือ 038 977777 ต่อ 7652 E-mail : somsakul.s@npc-se.co.th