รับครูฝึกพาร์ทไทม์ไหมครับ?

ถ้ารับ ผมจะส่ง CV ไปให้พิจารณาครับ dittawata@gmail.com