NPC-S&E รับสมัครงาน

NPC-S&E เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงาน สนใจสมัครผ่านเว็บไซด์ http://www.npc-se.co.th/Npc.Blog/NpcJob หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณสมสกุล โทร. 095 3515453 หรือ 038 977777 ต่อ 7652 E-mail : somsakul.s@npc-se.co.th