อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC-S&E นำทัพที่ปรึกษาและบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถไปร่วมให้ความรู้ และคำปรึกษากับผู้เข้าชมบู้ธ A5 ของ NPC-S&E ในงาน "สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมบู้ธเป็นจำนวนมาก
NPC-S&E ได้รับการอนุมัติเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวดเดียว 3 หลักสูตรคือ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และ จป.วิชาชีพ
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC-S&E พร้อมเปิดสอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับตามกฎหมายใหม่แล้ว
NPC-S&E จับมือ MSA เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย พร้อมจัดสัมมนา “การประเมินไอระเหยของสารอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน” (Volatile Organic Compounds Evaluation in Workplace : VOCs) ให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา
NPC-S&E ได้รับความไว้วางใจจาก สมอ.ให้เป็นผู้จัดทำหลักสูตร “การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” ให้กับผู้เข้าอบรมจากภาคอุตสาหกรรมกว่า 7 ประเภท
Next
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th