อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ : พิธีตักบาตรพระ 2,000 รูป จ.ระยอง
ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวอย่างได้ (Best Practice)
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 ได้มีการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม" ภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (พื้นที่ภาคเหนือ) และพิธีมอบสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 51 ได้มีการจัดงานฉลองชั่วโมงการทำงานครบ 650,000 ชั่วโมงของโครงการก่อสร้างศูนย์บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Service Center, EMC) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริการงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการตอบแทนการการปฏิบัติงานของพนักงาน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา นายประกอบ เพชรรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวด Logo “S&E Solutions Center” โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
Next
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th