อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
สมอ.เปิดโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ หรือ TLC (Training Led by Consultancy ) ครั้งที่ 1 งบประมาณปี ’51 โดยปีนี้เป็นปีที่ 13 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการจัดระบบให้ได้มาตรฐานสากล ISO 9001 ISO 14001 มอก.18001 HACCP GMP และมอก.17025โดยมี NPC-S&E เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ISO 14001 และมอก.18001
น.ส. เชาวลี รัตนมุ่งเมฆา ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO/IEC 17025:2005 รุ่นที่ 1 งบประมาณปี ’51 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยทีมที่ปรึกษาระบบบริหารงานคุณภาพของ NPC-S&E
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามว่าจ้าง บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการสารเฮลอนของประเทศไทย (ระยะที่ 2)
NPC-S&E เปิดสอน สอนหลักสูตร จป.วิชาชีพ 42 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบประเมินติดตาม การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยในนิคมอุตสาหกรรม”
Next
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th