อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 
   
     
 
Consultation Service : Quality Managemant System ISO 9001:2000
     
 
Consultation Service : Environmental Management System : TIS/ISO 14001
     
 
Consultation Service : Occupational Health and Safety Management System : TIS 18001
     
 
Consultation Service : Occupational Health and Safety Management System : OHSAS 18001
     
 
Consultation Service : Labor Standard System Social Accountability : SA 8000
     
 
Consultation Service : General requirement for the Competence of calibration and testing laboratories : ISO/IEC 17025
     
 
Consultation Service : Quality Management Systems Automotive Suppliers : ISO/TS 16949
     
 
Consultation Service : Risk Assessment
     
 
Consultation Service : Risk Assessment Report
     
 
Consultation Service : Risk Assessment Report
     
 
Consultation Service :Foodsafety and Hygiene Management System
     
 
Consultation Service : Thai Labour Standard TLS 8001
     
 
Consultation Service : Other Standard
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th