ติดต่อเรา


บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548019031 / TAX ID 0105548019031

สำนักงานระยอง

20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร : 0 3897 7777 (สำนักงาน), 0 3897 7700 (ฝ่ายขาย)
แฟกซ์ : 0 3897 7701 ; 0 3868 7700
อีเมล์ : sales@npc-se.co.th

สำนักงานกรุงเทพ

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2265 8110
แฟกซ์ : 0 2265 8338
อีเมล์ : sales@npc-se.co.th

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด

สำนักงานระยอง

20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร : 0 3897 7777 (สำนักงาน), 0 3897 7700 (ฝ่ายขาย)
แฟกซ์ : 0 3897 7701 ; 0 3868 7700
อีเมล์ : sales@npc-se.co.th

Contact us