อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
กรณีศึกษาการระเบิดของหม้อไอน้ำปี 2548

กรณีที่ 1 โรงงานอาหารแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่เกิดเหตุ 21 มีนาคม 2548

ข้อมูลทั่วไป

หม้อไอน้ำท่อไฟนอนขนาด 10 ตัน/ชั่วโมง
ความดันใช้งาน 110 ปอนด์/ ตร.น.
อายุการใช้งาน 3 ปี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1. โครงสร้างหม้อไอน้ำไม่ได้มาตรฐาน (การติดตั้งเหล็กยึดโยงผิดจากแบบที่มาตรฐานกำหนด)
2. ความบกพร่องในการตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรตรวจทดสอบ (ไม่มีการตรวจสภาพภายใน)
3. โรงงานขาดความเอาใจใส่หม้อไอน้ำ

ค่าเสียหายรวม ประมาาณ 20 ล้านบาท

ทางตรง (หม้อไอน้ำ โครงสร้างอาคาร วัตถุดิบ ฯลฯ) ประมาณ 9 ล้านบาท
ทางอ้อม (แรงงานสูญเปล่าโอกาสกำไร ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ) ประมาณ 11 ล้านบาท

กรณีที่ 2 โรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลทั่วไป

หม้อไอน้ำท่อไฟนอนขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง
ความดันใช้งาน 170 ปอนด์ / ตร.น.
อายุการใช้งาน 7 ปี
ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

น้ำแห้ง
อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำชำรุด
ตะกรันภายในหม้อไอน้ำหนามาก
น้ำเข้าหม้อไอน้ำมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
ขาดการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาที่ถูกต้อง

ค่าเสียหายรวม ประมาณ 30 ล้านบาท

ทางตรง (หม้อน้ำ โครงสร้างอาคาร วัตถุดิบ ฯลฯ) ประมาณ 11 ล้านบาท
ทางอ้อม (แรงงานสูญเปล่าโอกาสกำไร ค่ารักษพยาบาล ฯลฯ) ประมาณ 19 ล้านบาท

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบหม้อไอน้ำ และระบบไอน้ำ

รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นำความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548

 

 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th