อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
สื่อการสอน / หนังสือ / คู่มือ
สื่อการสอน
   
การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ)
การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
..........................................................................................................................................................
   
สีและเครื่องหมาย เพื่อความปลอดภัย
สีและเครื่องหมาย เพื่อความปลอดภัย
..........................................................................................................................................................
   
มาตรฐานสีท่อ
มาตรฐานสีท่อ
..........................................................................................................................................................
   
ใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัย
ใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัย
..........................................................................................................................................................
   
ความปลอดภัยในสำนักงาน
ความปลอดภัยในสำนักงาน
..........................................................................................................................................................
   
การวิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบ อุบัติเหตุนิ้วมือ / แขนขาด
การวิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบ อุบัติเหตุนิ้วมือ / แขนขาด
..........................................................................................................................................................
   
ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการตัดเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการตัดเชื่อมโลหะ
..........................................................................................................................................................
   
ปวดหลังแค่เรื่องธรรมดาจริงหรอ?
ปวดหลังแค่เรื่องธรรมดาจริงหรอ?
..........................................................................................................................................................
   
การขับขี่เชิงป้องกัน"การใช้กระจกรถที่ดีขึ้น"
การขับขี่เชิงป้องกัน"การใช้กระจกรถที่ดีขึ้น"
..........................................................................................................................................................
   
การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ผิดปกติ
การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ผิดปกติ
..........................................................................................................................................................
 
 
 
Page : 1 2
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th