อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
สิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย
   
น้ำลด ขยะ ผุด การจัดการขยะอย่างยั่งยืน อีกหนึ่งปัญหาหมักหมมของเมืองไทย
หลังน้ำลด อะไรต่อมิอะไรก็ผุดขึ้นมาให้เห็น สิ่งหนึ่งที่เห็นและส่งกลิ่นให้ได้รับรู้ คงหนีไม่พ้น 'ขยะ' สิ่งที่ตามมาก็คือ ‘บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์’ ที่ถูกจัดขึ้นตามแต่ละพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม ทุกคนพร้อมใจกันออกมาทำความสะอาด ต้อนรับความรู้สึกของการกลับบ้านเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
..........................................................................................................................................................
   
ขยะ ภัยใกล้ตัว
เมื่อกล่าวถึง คำว่า ขยะ ท่านผู้อ่านทุกท่านรู้จักกันดีแน่นอนเพราะขยะเป็นสิ่งของที่เหลือใช้ประโยชน์ในแหล่งกิจกรรมต่างๆ รวมถึงในบ้านของท่านเอง อาทิเช่น เศษอาหาร กระดาษ ถุงพลาสติก
..........................................................................................................................................................
   
จัดการ “น้ำชะขยะ” ด้วย “เทคนิคกำแพงดินประดิษฐ์”
ปัญหาการจัดการขยะถือเป็นปัญหาสุดคลาสสิกที่ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็จัดการไม่หมด วิธีการแก้ไขมีออกมาหลากหลายแนวทาง ผู้คนต่างก็ตื่นตัว แต่เป็นเพียงแค่การดำเนินการชั่วครั้งคราว เราเคยมีการรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ลงคู คลอง เคยมีโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เคยมีโครงการขยะรีไซเคิล ฯลฯ แต่นานไปกลับพบว่าเป็นการยากที่จะมีคนใส่ใจเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
..........................................................................................................................................................
   
ขยะดิจิตอลล้นระบบก่อมลพิษ นักวิทย์แนะรีดิวซ์-รียูส-รีไซเคิลเหมือนขยะจริง
พลาสติกและเศษอาหารไม่ใช่ขยะเพียงอย่างเดียวที่สร้างมลพิษให้กับโลกสมัยใหม่ ข้อมูลขยะคอมพิวเตอร์ก็นับเป็นมลพิษอย่างหนึ่งด้วย ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างไม่จำเป็นและทำลายระบบคอมพิวเตอร์
..........................................................................................................................................................
   
อย่าปล่อยให้ถุงพลาสติกครองเมือง
ถึงเวลานี้คงยากที่จะปฏิเสธแล้วว่า ขยะที่เรียกว่าถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊บนั้นสร้างปัญหาให้กับหลายเมืองทั่วโลกเนื่องจากมีจำนวนมากและกำจัดได้ยาก ที่น่าตกใจก็คือได้มีการประมาณว่าถ้านำถุงพลาสติกที่คนไทยใช้ในหนึ่งปีมาเรียงต่อกันจะได้ระยะทางไปกลับระหว่างโลกกับดวงจันทร์ถึงเจ็ดรอบ จังหวัดตรังเองก็ไม่รอดพ้นจากการถูกคุกคามจากขยะถุงพลาสติก
..........................................................................................................................................................
   
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)
การใช้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้เพื่อการเผาไหม้โดยตรงมักก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน เนื่องจากความไม่แน่นอนและไม่สม่ำเสมอในองค์ประกอบต่างๆ (Non-homogeneousness) ที่ประกอบกันขึ้นเป็นขยะมูลฝอย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้งขยะมูลฝอยเหล่านี้มีค่าความร้อนต่ำ
..........................................................................................................................................................
   
ผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม
ขยะ เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากการขยายตัวของเมืองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น หากใช้วิธีกำจัดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา
..........................................................................................................................................................
   
การฝังกลบ (Landfill)
การกำจัดขยะโดยการขุดหลุมและฝังกลบเป็นวิธีที่ใช้กันมานับร้อยปี เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายถูกที่สุด และเชื่อกันว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการไหลซึมน้ำชะจากขยะ (Leachate)
..........................................................................................................................................................
   
วิธีป้องกันน้ำเสียด้วยตัวเอง
ชีวิตเราเกี่ยวข้องกับการใช้ น้ำ ถ้าเรารู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้อง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว เช่น ลดค่าน้ำประปา ลดค่ากระแสไฟฟ้า ลดค่าเครื่องสุขภัณฑ์ ท่านสามารถลองปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้
..........................................................................................................................................................
   
ช่วยกันหน่อย มูลฝอยจะน้อยลง
ช่วยกันหน่อย มูลฝอยจะน้อยลง (โครงการแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร)
..........................................................................................................................................................
 
 
 
Page : 1 2 3
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th