อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
สิ่งแวดล้อม
การจัดการคุณภาพน้ำ
   
มองดูให้รู้ทันน้ำ สีไหนปลอดภัย สีไหน
เพราะผู้คนในหลายพื้นที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับมวลน้ำที่เคลื่อนตัวเอ่อล้นคู คลอง ผุดจากท่อเข้าท่วมบ้าน ท่วมถนน วิถีชีวิตคนเมืองจากที่เคยขึ้นรถไฟฟ้าต่อรถยนต์ จำต้องเปลี่ยนเป็นขึ้นรถลงเรือ บ้างต้องเดินลุยน้ำเป็นบางช่วง จึงไม่แปลกที่ความกังวลเกี่ยวกับน้ำซึ่งต้องสัมผัสจะผุดขึ้นในหัวเหมือนกับน้ำผุดท่อ
..........................................................................................................................................................
   
อีกหนึ่งบทเรียนจากกรณีน้ำมันรั่วที่อ่าวเม็กซิโก
ในปี 2553 ไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงข่าวการรั่วไหลของน้ำมันที่ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานหลายเดือน
..........................................................................................................................................................
   
มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค | น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท | น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
..........................................................................................................................................................
   
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม | น้ำทิ้งลงบ่อน้ำบาดาล | น้ำทิ้งจากอาคาร | น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร | น้ำทิ้งลงทางน้ำชลประทานฯ | น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร | น้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่ลำน้ำ | มาตรการการป้องกันน้ำมันขณะขนถ่ายทางน้ำ ฯลฯ
..........................................................................................................................................................
   
ระบบบำบัดน้ำเสีย
น้ำเสีย หมายถึงน้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไปหรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติก็จะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้
..........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th