อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
สิ่งแวดล้อม
เรื่องอื่น ๆ
   
การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน
ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ประเทศญี่ปุ่นจะยังไม่ผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมา แต่ญี่ปุ่นก็แสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่า ผลพวงจากการปิดตัวลงของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ ญี่ปุ่นก็สามารถแก้ปัญหาและนำพลังงานไฟฟ้าในส่วนอื่นเข้ามาทดแทนได้อย่างรวดเร็ว
..........................................................................................................................................................
   
วิกฤติ 'พลังงานไฟฟ้า' ทางเลือก-ทางรอด ไทยจะไปทางไหน.
จะว่าไป พลังงานนิวเคลียร์นั้นเอามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีสุด ๆ เพราะมีต้นทุนถูกมาก และมีความเสถียรมากกว่าทุกพลังงานด้วย แต่นั่นล่ะ หลังเกิดวิกฤติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่
..........................................................................................................................................................
   
วิจัยสาหร่ายผลิตน้ำมันอนาคตพลังงานทดแทน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โชว์งานวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายน้ำมันด้วยเทคนิคการย้อมสีแห่งแรกของไทย ระบุเป็นการวิจัยสาหร่ายผลิตน้ำมันอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตที่รวดเร็วขึ้น
..........................................................................................................................................................
   
จับพลาสติกเก่าทำนํ้ามันเชื้อเพลิง ทางออกใหม่เพื่อมนุษย์
ภาวะผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวลง เพราะมีปัจจัยมากระทบหลายหลากรูปแบบทั้งนักเก็งกำไรในตลาดหุ้น ทั้งภาวะธรรมชาติเมื่อพายุพัดกระหน่ำแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่
..........................................................................................................................................................
   
4 R มิชชันรักษ์โลกร้อน
ว่ากันว่า...โลกธุรกิจยุคสมัยใหม่ไม่มีที่ยืนสำหรับองค์กรที่มุ่งหน้าคิดแต่จะหาผลกำไรเป็นคำตอบสุดท้ายโดยไม่เหลียวแลโลกหรือสังคม
..........................................................................................................................................................
   
กรีนรูฟ-หลังคาสีเขียว ไอเดียใหม่ลดโลกร้อน
นักวิทยาศาสตร์จากมิชิแกนค้นพบว่า "กรีนรูฟ" หรือการนำต้นไม้สีเขียวไปไว้บนหลังคาอาคารบ้านเรือนอาจช่วยทุเลาปัญหาภาวะโลกร้อนจากหนักให้เป็นเบาได้
..........................................................................................................................................................
   
สารมลพิษ
สารมลพิษ หมายถึงสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดิน ในน้ำ และในอากาศ มีปริมาณมากกว่าปกติ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์ พืชและสัตว์ ถ้าแยกประเภทสารมลพิษออกตามสถานะจะมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ
..........................................................................................................................................................
   
สารพัดโรคร้ายจาก ภัยขยะ
ทุกวันนี้ขยะจากบ้านเรือนจึงมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งเราไม่สามารถกำจัดได้หมด ขยะเหล่านี้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
..........................................................................................................................................................
   
กระบวนการไพโรไลซิสน้ำมันจากยางรถยนต์เสื่อมสภาพ
"ประเทศไทยมียางรถยนต์เก่าประมาณ 1.7 ล้านตันต่อปีวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับเศษยางเหล่านี้ก็คือการนำมาทำเป็นพลังงานแปรรูป เช่น น้ำมัน และแก๊สเชื้อเพลิงอันจะเป็นการช่วยลดปัญหาพลังงาน ของชาติได้อีกด้วย"
..........................................................................................................................................................
   
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism-CDM)
Clean Development Mechanism (CDM) หรือ กลไกการพัฒนาที่สะอาด คือหนึ่งในสามมาตรการยืดหยุ่น (Flexible Mechanisms) ที่อนุญาตให้ ประเทศ Annex I สามารถลงทุนพัฒนาโครงการในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
..........................................................................................................................................................
 
 
 
Page : 1 2 3
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th