อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
อาชีวอนามัย
โรคจากการทำงาน
   
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อกับการบาดเจ็บจากการทำงาน
หลายคนอาจมีความเข้าใจว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในระบบนี้คือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อและกระดูก แต่ความเป็นจริงแล้วการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมาจากระบบอื่นๆ ด้วย เช่น ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบประสาท ระบบย่อยอาหารและขับถ่าย และระบบฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจะขออุปมา อุปไมย ดังนี้
..........................................................................................................................................................
   
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยืนทำงาน
เนื่องจากในการยืนทำงาน จะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนขาทั้งสองข้าง กล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อคอ ซึ่งหากต้องยืนทำงานเป็นเวลานาน และไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถหรือท่าทางในการยืนทำงานเลย ก็สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้ที่ยืนทำงานได้ โดยอาจส่งผลกระทบได้ดังนี้
..........................................................................................................................................................
   
โรคผิวหนังจากการทำงาน
โรคผิวหนังเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับสี่ของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้วัสดุและสารเคมีที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังอย่างแพร่หลาย หากมีการดูแลการใช้ไม่เหมาะสมจะทำให้ผู้ที่สัมผัสเกิดอาการระคายเคืองและภูมิแพ้ที่ผิวหนัง อาการลักษณะนี้มักเป็น ๆ หาย ๆ
..........................................................................................................................................................
   
ภาวะสมองเสื่อมจากสารเคมีในที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม
สารเคมีต่างๆมีผลต่อระบบประสาททั้งในแง่บวกและลบ ที่รู้จักผลกันดีคือยาต่างๆที่ใช้รักษาโรค แต่ที่มีผลต่อระบบประสาทในแง่ลบนั้นมีหลายประเภท และมีผลต่อระบบประสาทในระดับต่างกัน แน่นอนที่สุดถ้าได้รับในขนาดมาก จะเห็นผลในระยะเวลาไม่นาน เช่นแมงกานีสทำให้เกิดภาวะ Parkinsonism , n-hexane ทำให้เกิดระบบประสาทส่วนปลายอักเสบ
..........................................................................................................................................................
   
โรคนิ้วตายจากความสั่นสะเทือน
โรคนิ้วตายจากความสั่นสะเทือนเป็นโรคที่มีอาการโรคในระยะเริ่มแรกมักจะไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคจึงเป็นผลให้คนงานยังคงทำงาน ที่มีความสั่นสะเทือนต่อไปและหากยังคงขาดการป้องกัน ี่ดี อาการของโรคจะรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้ มีงานหลายประเภทที่ คนงานมี
..........................................................................................................................................................
   
ทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคจากการทำงาน
หากสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคที่เกิดจากงานที่คุณทำลองคิดทบทวน เกี่ยวกับอาการหรือโรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อดูความเป็นไปได้ว่ามีสาเหตุมาจากการทำงานหรือไม่
..........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th