อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
ความปลอดภัย
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   
ทำความรู้จักกับ เส้นใยหิน (แอสเบสตอส)
แอสเบสตอสเป็นแร่ธรรมชาติที่ปนอยู่ในเนื้อหิน ประกอบด้วยธาตุแมกนีเซียม เหล็ก ซิลิเกต และธาตุอื่นๆ มีลักษณะเป็นเส้นใยละเอียด มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ทนไฟ ไม่นำความร้อนและไฟฟ้า
..........................................................................................................................................................
   
วัตถุอันตราย : ทำอย่างไรจึงปลอดภัย
ในการพัฒนาประเทศไทยทางอุตสาหกรรมและเกษตร ต้องพึ่งวัตถุดิบทางเคมีและผลิตภัณฑ์ทางเคมีในจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ วัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี จำนวนมากที่ใช้ในครัวเรือน และในอุตสาหกรรม เกษตร และการแพทย์ เช่น เชื้อเพลิง สารเริ่มต้นที่ใช้ทำพลาสติก ใยสังเคราะห์
..........................................................................................................................................................
   
ISO/FDIS 31000 risk management — principle and guideline
ISO/FDIS 31000 risk management — principle and guideline
..........................................................................................................................................................
   
มอก 18001
มอก 18001
..........................................................................................................................................................
   
การป้องกันการรั่วซึมของหลุมฝังกลบ
สุขสันต์วันแรงงานนะคะ สำหรับสมาชิก Web site ของ NPC ทุกท่าน ซึ่งหลายท่านคงจะถือโอกาสหยุดยาวกันอีกรอบ เพราะนอกจากจะมีวันแรงงานแห่งชาติแล้ว ยังมีวันฉัตรมงคลและวันวิสาขบูชาอีก ยังไงก็พักผ่อนชาร์ทพลังกันให้เต็มที่นะคะ
..........................................................................................................................................................
   
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1
ตาม มอก. 635 เล่ม 1 ได้กำหนดสีเพื่อความปลอดภัย, รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, เครื่องหมายเสริม และขนาด ของเครื่องหมายและตัวอักษรของป้ายสัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยที่ใช้สื่อความหมายต่าง ๆ แทนการใช้ข้อความ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
..........................................................................................................................................................
   
การควบคุมความร้อนในงานอุตสาหกรรม
ก่อนอื่นจะต้องทราบปัญหาสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานว่า มีกระบวนการใดก่อให้เกิดความร้อนและมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานบ้าง เช่น ขั้นตอนการหล่อหลอม อบ นึ่ง ทอด เป็นต้น
..........................................................................................................................................................
   
การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (กรณีฉุกเฉิน)
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินแม้เพียงเล็กน้อย ควรรายงานให้หัวหน้างานทราบโดยไม่ปิดบัง หรือสร้างหลักฐานเท็จ หากมิใช่มืออาชีพ อย่าพยายามทำการรักษาเยียวยาผู้บาดเจ็บ ให้รายงานการบาดเจ็บต่อหัวหน้างาน
..........................................................................................................................................................
   
การสอบสวนอุบัติเหตุ
การสอบสวนอุบัติเหตุเป็นการชี้บ่งถึงสาเหตุ และลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากรายละเอียดข้อมูลที่ได้ จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและจากพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
..........................................................................................................................................................
   
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับข้อคิดเห็นจากผู้นำมาตรฐาน มอก.18001 ไปปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานดังกล่าวว่าในบางประเด็นของข้อกำหนด ยังไม่มีความชัดเจนและทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ทีเกี่ยวข้อง
..........................................................................................................................................................
 
 
 
Page : 1 2
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th