อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
   
เตือนอุบัติภัยจากไฟฟ้า .. ภัยร้ายคร่าชีวิตช่วงน้ำท่วม
เตือนอุบัติภัยจากไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตในช่วงน้ำท่วม พร้อมแนะผู้ประสบภัย หากน้ำท่วมบ้านให้รีบตัดกระแสไฟฟ้า พร้อมย้ายสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่สูงกว่าระดับ น้ำท่วมถึง ห้ามใช้และสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในขณะที่ตัวเปียกชื้น
..........................................................................................................................................................
   
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
"กันไว้ดีกว่า" เป็นภาษิตที่ใช้ได้เสมอไม่ว่ากับเรื่องใด การป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้าได้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าเลย แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ทางไฟฟ้าเป็นอย่างดีก็มิได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
..........................................................................................................................................................
   
หลักการควบคุมและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ามีด้วยกัน 3 หลักการใหญ่ๆ คือ 1. การป้องกันจากการถูกหรือสัมผัสโดยตรง 2. การป้องกันจากการถูกหรือสัมผัสโดยอ้อม 3. กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบการทำงาน
..........................................................................................................................................................
   
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Electrical Safety)
ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่เรานำมาใช้กับชีวิตประจำวันมากที่สุด ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย แต่เมื่อเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกวิธีก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ความประมาทหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความหายนะและความสูญเสียต่างๆ ได้
..........................................................................................................................................................
   
การใช้ การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
ต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นและสูงพอสมควร ห่างไกลจากสารเคมีและสารไวไฟต่าง ๆ อย่างวาสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ ควรมีแผงวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์เพื่อให้รู้ว่าแต่ละวงจรจ่ายไฟไปที่ใด
..........................................................................................................................................................
   
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวันของเรานั้นต้องใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการดำเนินชีวิต แต่ก็มีคนเพียงไม่มากนักที่จะให้ความสนใจหรือเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ภายในบ้าน
..........................................................................................................................................................
   
ความรู้ทั่วไปในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
ไฟฟ้าสถิต เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการขัดสีของวัตถุ เช่น การใช้แท่งอำพันถูกับวัตถุ 2. ไฟฟ้ากระแส เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลไปตามตัวนำ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
..........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th