อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   
สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศ
หมายถึง บริเวณที่ซึ่งมีอากาศเข้า ออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายใน อยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยเช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อหลุม ท่อ ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก เตาไซโล ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ฯลฯ
..........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th