อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
ความปลอดภัย
วิศวกรรมความปลอดภัย
   
การดักไอน้ำที่ถูกต้อง
ประโยชน์ของการเลือกสรรชนิดของอุปกรณ์ดักไอน้ำที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละอย่างอาจต้องสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง ถ้าคอนเดนเสทไม่ไหลเข้าสู่อุปกรณ์ดักไอน้ำ (Steam Trap) ด้วยเหตุผลเช่นนี้ จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของจุดระบาย (The Drain Point)
..........................................................................................................................................................
   
การติดตามผลเพื่อการควบคุมการทํางานระบบบำบัดน้ำเสีย
การติดตามผลของกระบวนการ ( Process Monitoring ) ของระบบบำบัดน้ำเสีย มีสองวิธีซึ่งจะต้องทำควบคู่กันไป คือการตรวจสอบที่เห็นได้( Visual )และการวิเคราะห์ตัวอย่าง( Analytical )ในห้องปฏิบัติการ โดยทั่วไปเราจะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบที่เห็นได้( Visual )ก่อน เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ตัวอย่าง( Analytical )ในห้องปฏิบัติการในปัจจัยที่จำเป็น
..........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th