อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
กฏหมายควรรู้
แนวปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   
ไขข้อข้องใจ กฎหมายผู้ควบคุมก๊าซ
เนื่องจากมีคำถามมากมายเกี่ยวกับคนงานควบคุมก๊าซ เช่น ก๊าซ อะไรบ้างที่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุม?ใครบ้างต้องที่ต้องอบรม? โรงงานใดบ้างที่เข้าข่ายต้องมีคนงานควบคุมก๊าซ? ก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม ต่างกับก๊าซธรรมชาติอย่างไร? เคยเจอคำถามตอนไปบรรยาย ถามว่า ก๊าซ กับ แก๊ส เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร? ฯลฯ
..........................................................................................................................................................
   
จรรยาบรรณวิชาชีพ VS วิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ด้วยภาวะปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (ไม่อยากจะรวมถึงการเมือง) ปัจจุบัน บีบคั้นจนในบางครั้งหลายคนทำงานจนลืมตัวไป ให้ความสำคัญกับ “เงินหรือสิ่งตอบแทน” มากไป จนทำให้หลงลืมจุดม่งหมายในชีวิตที่แท้จริง คือ “การดำรงชีวิตอยู่ในโลกให้มีความสุข” ต่างหาก
..........................................................................................................................................................
   
สาระสำคัญ กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ 2552
ในปี 2552 นี้ กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานหลายฉบับ และกฎหมายในระดับกฎกระทรวงที่มีความสำคัญฉบับหนึ่ง คือ “กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552”
..........................................................................................................................................................
   
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับ”เครื่องจักร”
ตามที่กฎกระทรวงแรงงานเรื่อง มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อไอน้ำ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศออกมาใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ ซึ่งในรายละเอียดของข้อกำหนดกฎหมายที่กล่าวถึงเครื่องจักร
..........................................................................................................................................................
   
การตรวจสอบหม้อไอน้ำ และระบบไอน้ำ
เนื่องจากที่มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำตามกฎหมายแล้วมีวิศวกรเครื่องกลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีจำนวนถึง 855 คนแต่ละคนต่างไปทำการตรวจสอบหม้อน้ำตามมาตรฐานต่างๆ ตามที่ตนเองได้ศึกษามาหรือตามที่ได้เห็นมา ซึ่งไม่เป็นไปในแนวทางหรือบรรทัดฐานเดียวกันเหตุผลดังกล่าว
..........................................................................................................................................................
   
แนวทางการประเมินความสอดคล้องกฎหมายความปลอดภัย
ปัญหาการประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงานในประเทศไทยนับว่ามีความรุนแรงและเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก หากดูจากสถิติของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ในรอบ 10 ปี พบว่ามีลูกจ้างผู้ประสบอันตรายมากถึง เกือบ 2 ล้านคน มูลการจ่ายเงินทดแทน
..........................................................................................................................................................
   
แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องการตรวจวัดสภาพความร้อน
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
..........................................................................................................................................................
   
แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
แสง เป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นซึ่งสามารถกระตุ้นจอภาพ (Retina) และทำให้เกิดการมองเห็นได้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปรากฏบนโลกมีความยาวคลื่นในช่วงที่กว้างมาก
..........................................................................................................................................................
   
แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องการตรวจวัดเสียงดัง (Noise Measurement)
เสียง (Sound) คือ พลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศ ทำให้เกิดการอัดและขยายสลับกันของโมเลกุลอากาศ
..........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th