อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
กรณีศึกษาสาเหตุและการป้องกันการระเบิดของห้องเผาไหม้
อ่านฉบับภาษาไทย
ไฟไหม้ขณะเติมสารเคมีลงในถัง!
อ่านฉบับภาษาไทย
ตู้เย็นในห้องทดลองระเบิด (Laboratory Refrigerator Explosions - Electrical Classification)
อ่านฉบับภาษาไทย
Lesson learn Loose fitting harness
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
Lesson learn Plant Security
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
ถังฮาลอนกลายเป็นจรวด(Halon cylinder becomes rocket!)
อ่านฉบับภาษาไทย
ท่อน้ำมันแก๊สโซลีนเสียหายและเกิดไฟไหม้เนื่องจากงานก่อสร้าง
อ่านฉบับภาษาไทย
การเกิดอุบัติเหตุก๊าซระเบิดที่แท่นทำงาน(Platform) ของโรงงานซ่อมและต่อเรือโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อ่านฉบับภาษาไทย
คุณสามารถ ใช้ “The Beacon”อย่างไร?
อ่านฉบับภาษาไทย
บทเรียนความปลอดภัยเรายกมันขึ้นไป (We Have Liftoff!!!)
อ่านฉบับภาษาไทย
บทเรียนความปลอดภัย"ใบอนุญาตทำงานที่ต้องใช้ความร้อน"
อ่านฉบับภาษาไทย
บทเรียนความปลอดภัยอันตรายจากที่อับอากาศชั่วคราว
อ่านฉบับภาษาไทย
ไฟไหม้เนื่องมาจากการซ่อมแซมท่อยาง (Hose) ด้วย Tape
อ่านฉบับภาษาไทย
วัฒนธรรมความปลอดภัย
อ่านฉบับภาษาไทย
"การเคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นเหล็กไม่ถูกวิธี"
อ่านฉบับภาษาไทย
กากน้ำตาล(Molasses)ท่วมเมืองBostonในปี1919
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
อ่านฉบับภาษาไทย
Mr. Potato Head ตก!
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
อ่านฉบับภาษาไทย
อุปกรณ์เครื่องมือวัด คุณอาจถูกมันหลอกได้หรือไม่?
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
อ่านฉบับภาษาไทย
อันตรายจากแรงสูญญากาศ- ถังบรรจุยุบ
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
อ่านฉบับภาษาไทย
ถังก๊าซที่บรรจุก๊าซเหลวเสียหาย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
อ่านฉบับภาษาไทย
อันตรายของการติดตั้งระบบปลดปล่อยความดันติดต่อกัน
อ่านฉบับภาษาไทย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
กรณีศึกษาการระเบิดของหม้อไอน้ำ
อ่านฉบับภาษาไทย
การระเบิดของถังน้ำมันที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
อ่านฉบับภาษาไทย
Do you have storage pallets that look like this?
อ่านฉบับภาษาไทย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
Equipment should operate the way you expect!
อ่านฉบับภาษาไทย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
รังสี....ภัยร้ายที่สะพรึงกลัว
อ่านฉบับภาษาไทย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
Dust Explosion Hazards อันตรายจากฝุ่นระเบิด
อ่านฉบับภาษาไทย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
Methanol Tanker Explosion in Brazil (Non-Dow)
ระเบิดเรือบรรทุกน้ำมันเมธิลแอลกอฮอลล์ในบราซิล
อ่านฉบับภาษาไทย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
Messages for Manufacturing Personnel
อ่านฉบับภาษาไทย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
ฝุ่นระเบิด
อ่านฉบับภาษาไทย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
Pneumatic Test in Piping Incident
อ่านฉบับภาษาไทย
อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
Process Safety Beacon
อันตรายจากระบบปลดปล่อยความดัน ที่คุณไม่ควรมองข้าม
กรณีศึกษาถังเก็บน้ำมันเตาระเบิด
อ่านฉบับภาษาไทย
การศึกษาวิเคราะห์อุบัติเหตุและมาตรการป้องกันจากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
อ่านฉบับภาษาไทย
กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุถังพักน้ำยาแอมโมเนียระเบิด
อ่านฉบับภาษาไทย
รายงานผลการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไฟไหม้โรงงานพิมพ์ผ้าและฟอกย้อมผ้า
อ่านฉบับภาษาไทย
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th