อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายยกเลิก
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2549 เรื่อง แป้งฝุ่นโรยตัว      13  ตุลาคม 2549  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 45) พ.ศ.2549 เรื่อง แป้งน้ำ     13  ตุลาคม 2549  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดเครื่องสำอางที่มีสารซิงก์ไพริไทโอน และไพรอกโทนโอลามีนเป็นเครื่องสำอางควบคุม     14  กุมภาพันธุ์ 2538  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารคลิมบาโซล     19  พฤศจิกายน 2539  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2549เรื่อง ผ้าอนามัย     13  ตุลาคม 2549  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2536) เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง     4  มีนาคม 2536  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2)     23  กันยายน 2536  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2539 เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)     25  มิถุนายน 2539  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2545 เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4)      26  มิถุนายน 2545  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 43) พ.ศ.2549 เรื่อง ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น     13  ตุลาคม 2549  
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th