อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 

แก้ไขข้อมูลสมาชิก VIP MEMBER (แบบองค์กร) และแก้ไขข้อมูลสมาชิกฝึกอบรม
ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก * ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่อยู่บริษัท
  ชื่อบริษัท *
ทุนจดทะเบียน
จำนวนลูกจ้าง
ประเภทธุรกิจ
อาชีพ
ที่อยู่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทร
โทรสาร
 - ที่อยู่ที่ต้องการให้แสดงในใบกำกับภาษี
  ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่บริษัท / Same Company Address
เลขที่ผู้เสียภาษี สาขา (ตัวอย่าง สำนักงานใหญ่ ให้กรอก 00000, สาขาที่ 1 ให้กรอก 00001, สาขาที่ 2 ให้กรอก 00002)
ที่อยู่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ *
โทรสาร *
 - ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
  ชื่อ - นามสกุล (ผู้ติดต่อ) - *
ชื่อผู้ใช้ ไม่อนุญาตให้แก้ไข Username ค่ะ
รหัสผ่าน * กรุณาป้อน Password ไม่ต่ำกว่า 5 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล์ * Ex.email@hotmail.com
เว็บไซต์
รับข่าวสารทางอีเมล์ ต้องการรับข่าวสาร ทาง E -mail

 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th