อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
สมัครสมาชิก VIP Member (แบบองค์กร)
 
สิทธิของสมาชิก WWW.NPC-SE.CO.TH แบบ VIP MEMBER
1.สามารถทราบถึงข้อมูลการเปิด course การอบรม และข่าวสาร สาระน่ารู้ต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
2.Update และ Download กฎหมายความปลอดภัยฯ และสิ่งแวดล้อมก่อนใคร
3.สอบถามปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระดานถามตอบ (webboard)
4.ร่วมกิจกรรมสัมมนา การจัดฝึกอบรมต่างๆ ที่เปิดขึ้นเพื่อสมาชิก NPC-S&E โดยเฉพาะ
5.ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก E-newsletter
 

ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการสมาชิก www.npc-se.co.th แบบ VIP MEMBER 1,500 บาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

ชำระผ่านระบบธนาคาร
1. พิมพ์ใบชำระเงิน (Pay-in Slip) จากระบบ website ของบริษัท และนำไปชำระพร้อมเงินสดได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
2. กรณีไม่ได้นำ Pay-in Slip มาชำระ ผู้ชำระสามารถใช้ Pay-In Slip ที่มีอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพ และระบุรายละเอียดดังนี้
3. ชำระเงินด้วยระบบ Bill Payment ผ่านช่องทางอิเล็กรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) อาทิ ตู้ ATM , บัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงินได้ที่นี่)
4. ชำระผ่านการโอนเงิน ระบบ Prompt pay สามารถโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกค์ของธนาคารใดก็ได้ โดยระบุเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีของ NPC S&E (0105548019031)
 
ชำระด้วยเช็ค หรือ เงินสด
5. ชำระด้วยเช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่ายในนาม "บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ ชื่อภาษาอังกฤษ " NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd."
6. ชำระด้วยเงินสด
 
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ให้ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางโทรสาร (FAX) 038 977701 หรือ Email : sales@npc-se.co.th ทันทีที่มีการชำระค่าบริการทุกช่องทาง
 
***ผู้ชำระสินค้าและบริการเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน
***ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต้นฉบับจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากที่ NPC S&E ได้รับต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากท่านแล้ว
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th