อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
ข้อมูลสมาชิก VIP MEMBER (แบบองค์กร)
ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก * ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  รหัสสมาชิก VO003288
ชื่อบริษัท บริษัท ออลเน็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1000ล้าน
จำนวนลูกจ้าง 155
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
  - ที่อยู่ที่ต้องการให้แสดงในใบกำกับภาษี
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105531102584
ที่อยู่ 127/32
หมู่ -
ตำบล ช่องนนทรี
อำเภอ / เขต ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
ประเทศ
โทรศัพท์ 022969100
โทรสาร 022954679
  - ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
  ชื่อ - นามสกุล (ผู้ติดต่อ) amornratr   suwanmanee
Username
Password wanchai
E-mail amornrat.suwanmanee@allnexcom
เว็บไซต์ www.allnex.com
   
 

 

 

 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th