อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
  รถบรรทุกสารเคมี Xylene พลิกคว่ำ (Xylene Spill)

เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำที่บริเวณ ถ.ตำหรุ-คลองเก้า ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตำรวจปิดการจราจรนานร่วม 3 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมี Xylene พลิกคว่ำขณะนำสารเข้าไปส่งยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีการหกรั่วไหลของสารเคมีตลอดเวลา เนื่องจากฝาถังปิดด้านบนซีลชำรุด มีการระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลใกล้เคียงเข้ามาเตรียมพร้อมและป้องกันการเกิดเพลิงลุกไหม้ เจ้าหน้าที่พยายามหยุดการรั่วไหล และฉีดโฟมคลุมผิว ป้องกันการลุกติดไฟ ในขณะนั้นได้มีการวางแผนการทำงาน นำโดยเจ้าหน้าที่จากการนิคมฯ เจ้าหน้าที่จากบริษัทเจ้าของรถและเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ แผนแรกจะถ่ายเทสารจากถัง แต่ระดับถ่ายอยู่สูงกว่ากับระดับที่รั่วไหลจึงไม่สามารถทำได้ แผนที่สอง จะใช้เครนสองคันช่วยกันยกและฉีดโฟมคลุม จากนั้นจึงค่อยถ่ายเทสารเคมี เมื่อทุกอย่างพร้อมและมีการซักซ้อมหน้าที่จนทุกฝ่ายเข้าใจ จึงเริ่มทำการกู้รถ ทุกอย่างราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไร เมื่อรถพลิกกลับแล้วการรั่วไหลก็หยุดลง เวลาผ่านไปเพียงสองนาที ก็ได้เกิดควันหนาทึบลอยออกมาบริเวณที่ตั้งของแบตเตอรี่ แต่เจ้าหน้าที่ที่มีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วสามารถฉีดสกัดได้ทันที จากนั้นจึงมีการนำแบตเตอรี่ออกมา เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่นำรถเปล่าเข้ามาถ่ายเทสาร ทำความสะอาดถนน และเปิดการจราจร ส่วนดินรอบๆ บริเวณนั้นยังไม่ทราบว่าจะมีการมาเก็บไปทำการกำจัดสารพิษหรือไม่

ที่มา : infoft@npc-se.co.th : 13/ม.ค./2550
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


http://www.claimsports.com Each season containing several game allowing unconventional or high quality bettors to earn more bet and provide more chances of winnings. Baseball gambling now has many playing options to earn.
http://www.laterinsurance.com Extended health care insurance is around exactly the things it may appear to be a any period of time care coverage you purchase to assist you to give for the sourcing cost of long-term concern beyond a thought phase of your respective.
http://www.petsmaybe.com People which usually enjoy most dogs prefer to create different forms of pet animal cages for a pet k9s. The doggie cages must store pet k9s securely in your home, in all the lawn or possibly garden or on the patio in accordance with the place acceptable for pet k9s.
http://www.parentinginclude.com Templates just for parenting plans come into play several varied styles that insure shared parenting rather easy etc . effective. While a few parenting arrange templates really are generic and additionally of elementary design, you'll find more meticulous parenting arrange templates that draw you instruction by instruction.
http://www.lawexists.com Your blog exists in a purpose. It exists promote your products or services, make any encouraging notion, and result in people an alternative regularly.
http://www.interestededucation.com And more beware of which are listed. There really are no lesser courses in neuro-scientific online certification. The via the internet education comes with widened on the areas and additionally programs about learning that student may well learn all the courses from the choice.
http://www.wondersrealestate.com Home is quite often mentioned for the safest commitment road. For that matter, real est investments implemented with ideal evaluation for the property (and your true appeal), may bring about good profit margins.
http://www.productivenews.com One may have some an decrease about all of the news which is certainly generally in India. Crime info plays a necessary role. Men and women are always desirous to know to the latest wrongdoing news. Subsequently, many men and women are giving preference to crime info India.
http://www.sportsdecide.com Playing free of cost fantasy sports offer chance to master and polish your proficiency when learning fantasy sports in particular when you bet some funds on the software.
http://www.listofpets.com Of numerous items you may buy for your dog or cat online, about the most popular really are clothing items for those animals. Taking a little wedding gowns, shirts, hats in addition to sunglasses aid in accessorize your dog or cat and earn him darling online.
http://www.lawfinal.com The essential sponsor comes with many partners who've done this after a period such like McDonalds, Pepsi and therefore the Nationwide Putting together Society.
http://www.educationalfuture.com Bal Bhavan Essential School, Dwarka holds the favorable task about imparting the best quality education and present an chance for all-round production of Figure, Mind and additionally Soul to students about School.
http://www.realestatewithin.com The discussions of home are mostly focussed closer to residential home; commercial home seems to take the a lower back seat. Still, commercial home too constitutes a option for investigating real est. Commercial home includes a large amount of different different properties.
http://www.difficultsports.com Some for the biggest fallacies throughout the realm about sports learning are you might want to be passionate and very knowledgeable approximately whatever sports you can be placing dinner table bets relating to.
http://www.admirablepets.com Many people really have to bring their most dogs additionally them on a trip. So in that circumstance there may need about portable doggie dog playpen to continue your doggie dog protected combined with safe and additionally secure and the one where they would frequently enjoy to reside in for.
http://www.figurelaw.com This is not to be further from truth. To recognize side cuts it is advisable to think approximately why all the map for the world comes with slices to be had. A fat-free object won't be able to proportionally legally represent a through object.
http://www.educationzest.com Quality about education seriously worth entire life anyone have opportunities to try something specialized after gaining education starts advertising many types to go around for particularly existence. Become lots approximately delhi certification, mumbai certification, chandigarh certification, lucknow certification etc.
http://www.realestateworries.com But commercial home profits is real giant (for that matter, much larger than you may expect right from residential home of the equivalent proportion). You are able to take " up " commercial home for whether reselling subsequently after appreciation or possibly for leasing out to make sure you, say, chain stores.
http://www.sportsrejoice.com This is debating the sperm act, which is planned to be a noteworthy experience just for both loved ones, within a fabulous married bond. It is normally talking right about marital relationship and mate relationships, not likely premarital, or possibly extra-marital friendships.
http://www.enchantingpets.com Of numerous items you may buy for your dog or cat online, about the most popular really are clothing items for those animals. Taking a little wedding gowns, shirts, hats in addition to sunglasses aid in accessorize your dog or cat and earn him darling online. If you suffer from a pet in your home, you can watch the game further by displaying your darling decked apart pet to make sure you others.
http://www.lawyerfields.com Divorces. When the good news is divorce lawsuit, there really are many points that visit deciding so, who gets the things. This may include possessions combined with custody about children. A divorces lawyer is treated to mediate within two parties are crucial they both take advantage of the fairest put up possible.
http://www.youngeducated.com The certification to little children below age 14 many is cost-free. It is really an act about social guilt. However education certainly is the solution to raised the country and therefore the world. Through education almost certainly have a child to discover to decide between most suitable and unsuitable.
http://www.realestateblues.com And make sure you really work at getting quite a lot. If you detect that commercial home, e. h. land, is very useful big chunks which you'll find too expensive for one to buy, you are able to look located at forming a investor crew (together with friends) and start it at the same time (and additionally split the gains later).
http://www.sportselate.com Let all the sheet you end up picking be huge enough that should be tucked right into your mattress in addition to a little more lengthy because sheets often are more likely to shrink on the first small number of washes.
http://www.alluringpets.com It is normally washable combined with easy to make sure you launder by having a waterproof put faitth on. It comes with obtained designed Loops relating to base to make sure you stake throughout the ground. It is very useful different window treatments like environment-friendly, dirty combined with blue
http://www.lawsgeneral.com While not the Regularions of Accepting, the misplaced laws might not be finish nor may they succeed. It's real human nature to make sure you often intend more just for oneself or possibly their home and best friends. Until you understands that they may not get a whole lot more than individuals you make sure you, the other sorts of 10 misplaced laws will turned into null and additionally void.
http://www.educationalwish.com The training seminars really are held as well as in all the developed countries for the world, as well as, in all the developing aspects of the country, to help everybody focus relating to the needs about education for these areas and also address most of the issues and additionally concerns within the direct means.
http://www.enlightrealestate.com The discussions of home are mostly focussed closer to residential home; commercial home seems to take the a lower back seat. Still, commercial home too constitutes a option for investigating real est. Commercial home includes a large amount of different different properties.
http://www.financeachievement.com Aside from that, the car for which you are buying 's still under service. But to acquire the best deal it's good to compare all the quotes which is available from different used auto finance lenders.
http://www.financeaccurate.com Sanctioned legal commitment that declares the conditional most suitable of ownership on the asset or possibly property just by its person (all the mortgagor) towards lender (all the mortgagee) like security in a loan along with the condition of the fact that conveyance for the title will get void regarding the repayment for the debt.
  คุณ : SocialWork เมื่อ : 11/9/2017 11:40:54 AM E-mail :  socialw@yahoo.com
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
  กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th