อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
NPC S&E วันนี้มีอะไร
   อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (พิษตะกั่วเรื้อรัง)
   การตรวจคัดกรองการได้ยินในสถานประกอบการ
   มาทดสอบตาบอดสีกันเถอะ
   โปรแกรมการคำนวณดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index)
   นิ้วล็อก
   การจัดวางแป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
   ดึงและดันอย่างไรจึงปลอดภัย
   การยืดเส้นยืดสาย
   การวิเคราะห์สภาพการทำงานตามหลักเออร์โกโนมิคส์
   การยกเคลื่อนย้ายของอย่างถูกวิธี
   เออร์โกโนมิกส์ในสำนักงาน
   อันตรายจากการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
   ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยืนทำงาน
   การยกย้ายวัสดุ (ป้องกันหลังลั่น)
   คนคออ่อน (แอ) ระวัง! อาจถึงอัมพาต
   ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยืนทำงาน
   โรคผิวหนังจากการทำงาน
   ภาวะสมองเสื่อมจากสารเคมีในที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม
   โรคนิ้วตายจากความสั่นสะเทือน
   ทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคจากการทำงาน
   ปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยชักเกร็ง
   การปฐมพยาบาลเมื่อถูก ไฟฟ้าซ็อต (Electric shock)
   เมื่อเพื่อนร่วมงานหมดสติเราจะช่วยชีวิตได้อย่างไร
   ความร้อนกับการทำงาน
   การตรวจวัดแสงสว่าง (Illumination Measurement)
   โรคระบาดในอดีตที่ต้องระวัง-ไข้ดำ-กาฬโรค-กาฬโรคปอด
   รายงานประจำปีสถิติผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปีล่าสุด(2007)
   มินามาตะ เรื่องราวที่มากกว่าโรคร้าย
   การทำ calibrate แบตเตอรี่
   งานไหนอันตรายสุด
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th