อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน


พรทิพย์ สารเชื้อ
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Pornthip.Sa@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด.......... สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน เคยสังเกตอาการของตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก อาการคล้ายกับนอนหงายแล้วมีอะไรหนักๆ ตกลงมาทับ หรือมีอะไรมาบีบอก เจ็บทื่อๆ ไม่ใช่เจ็บแปล๊บคล้ายถูกมีดแทง หายใจไม่เต็มอิ่ม หายใจลำบาก เวียนหัว หน้ามืด เป็นลม ใจสั่น เป็นต้น อาการนำเหล่านี้พบได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ จนถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งอาการดังที่กล่าวมานี้เป็นอาการก่อนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เราลองมาค้นหาความจริงเกี่ยวกับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนี้กันค่ะ.......... ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่หัวใจไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ ส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างทันที สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีโรคหัวใจอยู่เดิมโดยที่เจ้าตัวอาจไม่ทราบ หรือไม่เคยตรวจมาก่อน และถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในหนึ่งชั่วโมงหลังมีอาการ เราจะเรียกภาวะนี้ว่า “Sudden cardiac death” ซึ่งภาวะนี้เกิดได้กับใครก็ได้โดยไม่จำเป็นต้อง เป็นโรคหัวใจหรือมีโรคประจำตัวอื่นใดมาก่อน


“สาเหตุเกิดได้จากอะไรบ้าง”


.......... ซึ่งภาวะนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ สำหรับผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปมักเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) จากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ส่วนผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 35 ปีส่วนใหญ่เกิดจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาชนิดไม่ทราบสาเหตุ (hypertrophic cardiomyopathy) ซึ่งภาวะนี้การออกกำลังกายเป็นตัวกระตุ้นให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ นอกจากนี้ก็ยังอาจเกิดจาก ภาวะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดในคนอายุน้อย (premature coronary artery disease ) หรือภาวะเส้นเลือดหัวใจผิดปกติโดยกำเนิด (congenital coronary artery anomalies) เช่น โรค Marfan’s syndrome ส่วนสาเหตุภายนอกที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เช่น ภาวะที่มีวัตถุกระแทก อย่างรุนแรงที่บริเวณหน้าอก ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเฉียบพลัน หรือที่เรียกว่า commotio cordis นอกจากนี้ผู้ที่ใช้ยาโด๊ปเพื่อการแข่งขัน เช่นการใช้สาร anabolic-androgenic steroids ก็เป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้เช่นกัน


“ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน”


.......... สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 35 ปี ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่พบบ่อยได้แก่ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ฯลฯ ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้ทราบ ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่า เรามีโรคเหล่านี้หรือไม่ และควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคร่วมด้วย


.......... ส่วนผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปีนั้นต้องอาศัยประวัติและการตรวจร่างกายจากแพทย์เป็นหลัก เพื่อค้นหาว่ามีโรคความผิดปกติโดยกำเนิดหรือไม่ซึ่งอาจจะยังไม่แสดงอาการใดๆ ก็ได้


“สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะช่วยผู้หมดสติ”คือ


.......... ต้องตั้งสติของตัวเองไม่ให้ตกใจก่อน หลังจากนั้นให้ทำการเรียกหรือเขย่าตัวผู้หมดสติว่ายังมีการตอบสนองหรือไม่ ถ้าไม่มีการตอบสนอง ให้สังเกตว่าผู้ป่วยมีอาการกระตุกหรือชักเกร็งหรือไม่ หรือหายใจเฮือก หรือหยุดหายใจ และถ้ามีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน จากนั้นให้รีบขอความช่วยเหลือ จากโรงพยาบาลทันที และถ้าสามารถทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น เพราะคนที่มีโอกาสรอดมากที่สุด คือ


(1) ได้รับการปั๊มพ์หัวใจ / ช่วยหายใจทันที โดยเฉพาะจากญาติสนิทมิตรสหายใกล้ตัว


(2) ได้รับการช็อคไฟฟ้า เพื่อแก้ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ (defibrillation).......... มาทำความรู้จักกับ “เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED)” กันค่ะ


.......... เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) คือ อุปกรณ์การช่วยชีวิตแบบพกพา ที่สามารถปล่อยคลื่นไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจของผู้ป่วย ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้


“เครื่อง AED ทำงานอย่างไร”


.......... ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ส่วนใหญ่แล้วจะมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ ที่เป็นแบบแผ่วระรัวของหัวใจห้องล่าง หรือ Ventricular Fibrillation (VF) ซึ่งภาวะนี้จะทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ เครื่อง AED จะปล่อยคลื่นไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจ เพื่อหยุดการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ เพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะปกติ โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช็อกหัวใจด้วยเครื่อง AED อย่างรวดเร็ว เพราะอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยจะลดลง 7-10 % ของทุกทุกนาที ที่หัวใจยังไม่กลับมาเต้นเป็นปกติ


“ใครสามารถใช้งานเครื่อง AED ได้บ้าง”


.......... ผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนทั่วไป ที่ผ่านการอบรมการใช้งานมาแล้ว สามารถใช้เครื่อง AED ได้ ดังที่คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประกาศให้เครื่อง AED เป็นการปฐมพยาบาลอย่างหนึ่ง


“เครื่อง AED ปลอดภัยสำหรับการใช้งานหรือไม่”


.......... เครื่อง AED มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานสูง เนื่องจากเครื่องได้ถูกโปรแกรมมาแล้วให้ปล่อยไฟฟ้าเฉพาะ การเต้นของหัวใจชนิด Ventricular Fibrillation หรือ Ventricular tachycardia (VT) ที่ไม่มีชีพจรเท่านั้น


.......... จะเห็นได้ว่า การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) หรือใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินั้นออกแบบมาให้ใช้ได้สะดวกขึ้น โดยเมื่อเปิดเครื่องแล้วจะมีเสียงให้คำแนะนำ และมีประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้น โดยทั่วไปพบว่าผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนั้น ส่วนใหญ่ในช่วงแรกผู้ป่วยจะมีภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (ventricular tachycardia) จนทำให้เลือดจากหัวใจส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ไม่ทัน และถ้าปล่อยไว้เช่นนี้จะทำให้หัวใจหยุดเต้นในที่สุด


.......... ดังนั้นการรักษาด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินั้น จะใช้กับผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเท่านั้น เพราะถ้าหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว จะไม่สามารถรักษาด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติได้ จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติที่ต้องรักษา ด้วยการช็อกไฟฟ้าหัวใจนั้น ยิ่งเริ่มการรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้าหัวใจช้าเท่าใด จะยิ่งได้ผลการรักษา ลดลง 10% นั้นหมายความว่า ถ้าล่าช้าไป 10 นาที โอกาสที่หัวใจจะกลับมาเป็นปกติ ด้วยการช็อกไฟฟ้าหัวใจจะน้อยมาก จากแนวทางเวชปฏิบัติตาม ข้อตกลงของสมาคม American College of Cardiology 5 ระบุว่า ผู้ป่วยควรได้รับการรักษา ด้วยช็อกไฟฟ้าหัวใจให้เร็วที่สุด ในเวลาไม่เกิน 2-3 นาที (ยิ่งทำการรักษาช้าโอกาสการรักษาได้ผลก็จะน้อยลง) และควรมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ตามสถานที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน สนามกีฬา สนามบิน ฯลฯ รวมทั้งในสถานประกอบการต่าง ๆ และเครื่องดังกล่าวต้องสามารถนำมาใช้ เพื่อการรักษาในเวลาไม่เกิน 5 นาที ดังนั้นการนวดหัวใจและการช็อกไฟฟ้าหัวใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วย และสามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องรอการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์

*******************************


ที่มาของข้อมูล


เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า :
http://www.bkkocchealth.com. (วันที่ค้นข้อมูล 26 มีนาคม 2559)
สาเหตุที่ทำให้หัวใจหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น :
www.thaiheart.org/ความรู้สำหรับประชาชน/สาเหตุที่ทำให้หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น.html. (วันที่ค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2559)
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน :
www.bangkokhealth.com › บทความสุขภาพ › HEALTH - ระบบ › โรคหัวใจ. (วันที่ค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2559)
3 สัญญาณเตือน (อาการนำ) ก่อนหัวใจหยุดเต้น :
www.oknation.net/blog/health2you/2013/11/20/entry-1. (วันที่ค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2559)

ที่มา : www.npc-se.co.th     10ต.ค.2559
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-atap-spandek-jual-pabrik-toko-supplier-produsen-agen-distributor Agen Atap Spandek
http://www.pusatbesibaja.com/harga-atap-spandek-agen-toko-pabrik-produsen-supplier-distributor-jual Agen Atap Spandek
http://ironsteelcenter.com/category/baja-ringan Distributor baja ringan
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-bondek-cor-agen-pabrik-produsen-toko-supplier-distributor-jual Agen Bondek Cor
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-plat-hitam-plat-kapal/ Distributor Plat besi plat kapal
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan aneh
http://www.sentrabesibaja.com/besi-siku-baja/ Jual Jual Besi Siku Baja
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-wf-iwf-wide-flange-beam-ss400-a36/harga-besi-i-wf-agen-distributor-supplier-pabrik-jual-baja-profil Harga Besi Wf Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-pipa-sch-40-schedule-pabrik-distributor-jual-agen-supplier Agen sch 40
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-jcac-ulir-polos/ Jual besi beton jcac
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-atap-spandek-jual-pabrik-toko-supplier-produsen-agen-distributor Pabrik Atap Spandek
http://www.pusatbesibaja.com/harga-atap-spandek-agen-toko-pabrik-produsen-supplier-distributor-jual Pabrik Atap Spandek
http://ironsteelcenter.com/category/bondek Distributor bondek
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-bondek-cor-agen-pabrik-produsen-toko-supplier-distributor-jual Pabrik Bondek Cor
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-h-beam/ Distributor besi h beam baja
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan mewah
http://www.sentrabesibaja.com/besi-unp-baja-kanal-u/ Jual Besi Unp Baja Profil Kanal
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-wf-iwf-wide-flange-beam-ss400-a36/harga-besi-i-wf-agen-distributor-supplier-pabrik-jual-baja-profil Pabrik Besi Wf Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-pipa-sch-40-schedule-pabrik-distributor-jual-agen-supplier Pabrik sch 40
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-interworld-steel-is-ulir-polos/ Jual besi beton interworld steel is
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-bondek-cor-agen-produsen-jual-supplier-toko-distributor-pabrik Distributor Bondek Cor
http://www.pusatbesibaja.com/harga-bondek-cor-agen-distributor-pabrik-supplier-produsen-toko-jual Distributor Bondek Cor
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-plat-kapal Distributor Plat kapal besi baja bki krakatau steel
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-welded-beam-agen-toko-supplier-distributor-pabrik-produsen-jual Distributor Welded Beam
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-cnp-kanal-c/ Distributor besi cnp
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan cute
http://www.sentrabesibaja.com/besi-cnp-baja-kanal-c-gording/ Jual Besi Cnp Profil Baja Gording
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-plat-besi-agen-distributor-supplier-pabrik-jual-plat-hitam Distributor Plat Besi Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-pipa-sch-80-schedule-pabrik-distributor-jual-supplier-agen Distributor besi Pipa sch 80 baja
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-gunung-garuda-ulir-polos/ Jual besi beton gunung garuda
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-bondek-cor-agen-produsen-jual-supplier-toko-distributor-pabrik Harga Bondek Cor
http://www.pusatbesibaja.com/harga-bondek-cor-agen-distributor-pabrik-supplier-produsen-toko-jual Harga Bondek Cor
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-siku-lokal-imoprt-ispat-master-ks-eq-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga-kuningan Distributor besi siku
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-welded-beam-agen-toko-supplier-distributor-pabrik-produsen-jual Harga Welded Beam
http://www.gudangbesibaja.com www.gudangbesibaja.com
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan online
http://www.sentrabesibaja.com/besi-hollow-hitam-galvaniz/ Jual Besi Hollow
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-plat-besi-agen-distributor-supplier-pabrik-jual-plat-hitam Supplier Plat Besi Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-pipa-sch-80-schedule-pabrik-distributor-jual-supplier-agen Harga besi Pipa sch 80 baja
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-delco-prima-dp-ulir-polos/ Jual besi beton delcoprima
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-bondek-cor-agen-produsen-jual-supplier-toko-distributor-pabrik Jual Bondek Cor
http://www.pusatbesibaja.com/harga-bondek-cor-agen-distributor-pabrik-supplier-produsen-toko-jual Jual Bondek Cor
http://ironsteelcenter.com/category/pipa-besi-hitam-medium-sch-schedule-40-80-a53-seamless-welded-wiremesh-wermesh-cakar-ayam-m4-m5-m6-m7-m8-m9-m10-m11-m12-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-alumunium-tembaga-sus304 Distributor pipa besi baja sch 40 sch 80
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-welded-beam-agen-toko-supplier-distributor-pabrik-produsen-jual Jual Welded Beam
http://pabrikbesiwfjakarta.blogspot.com/ Jual besi Wf Baja
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan buatan sendiri
http://www.sentrabesibaja.com/besi-wiremesh/ Jual Wiremesh
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-plat-besi-agen-distributor-supplier-pabrik-jual-plat-hitam Agen Plat Besi Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-pipa-sch-80-schedule-pabrik-distributor-jual-supplier-agen Jual besi Pipa sch 80 baja
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-cakra-steel-cs-ulir-polos/ Jual besi beton cakra steel cs
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-bondek-cor-agen-produsen-jual-supplier-toko-distributor-pabrik Supplier Bondek Cor
http://www.pusatbesibaja.com/harga-bondek-cor-agen-distributor-pabrik-supplier-produsen-toko-jual Supplier Bondek Cor
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga Distributor Plat besi
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-welded-beam-agen-toko-supplier-distributor-pabrik-produsen-jual Supplier Welded Beam
http://www.gudangbesibaja.com/tag/bondek/ Jual bondek
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan artis
http://www.sentrabesibaja.com/pipa-besi-baja-sch-80-schedule/ Jual Besi Pipa Baja Schedule 80
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-plat-besi-agen-distributor-supplier-pabrik-jual-plat-hitam Toko Plat Besi Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-pipa-sch-80-schedule-pabrik-distributor-jual-supplier-agen Supplier besi Pipa sch 80 baja
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-bjku-ulir-polos/ Jual besi beton bjku
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-bondek-cor-agen-produsen-jual-supplier-toko-distributor-pabrik Toko Bondek Cor
http://www.pusatbesibaja.com/harga-bondek-cor-agen-distributor-pabrik-supplier-produsen-toko-jual Toko Bondek Cor
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36 Distributor besi h beam
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-welded-beam-agen-toko-supplier-distributor-pabrik-produsen-jual Toko Welded Beam
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-wiremesh/ Jual wiremesh
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan anti mainstream
http://www.sentrabesibaja.com/pipa-besi-baja-sch-40-schedule/ Jual Besi Pipa Baja Schedule 40
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-plat-besi-agen-distributor-supplier-pabrik-jual-plat-hitam Jual Plat Besi Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-pipa-sch-80-schedule-pabrik-distributor-jual-supplier-agen Toko besi Pipa sch 80 baja
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-banci-ulir-polos/ Jual besi beton Sni Ulir Polos
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-bondek-cor-agen-produsen-jual-supplier-toko-distributor-pabrik Agen Bondek Cor
http://www.pusatbesibaja.com/harga-bondek-cor-agen-distributor-pabrik-supplier-produsen-toko-jual Agen Bondek Cor
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-wf-iwf-wide-flange-beam-ss400-a36 Distributor besi wf
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-welded-beam-agen-toko-supplier-distributor-pabrik-produsen-jual Agen Welded Beam
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-pipa-baja/ Jual pipa besi baja sch 40 sch 80
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan amplop
http://www.sentrabesibaja.com/pipa-besi-hitam-medium-galvaniz/ Jual Pipa Besi Hitam Medium
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-plat-besi-agen-distributor-supplier-pabrik-jual-plat-hitam Harga Plat Besi Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-pipa-sch-80-schedule-pabrik-distributor-jual-supplier-agen Agen besi Pipa sch 80 baja
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-ais-ulir-polos/ Jual besi beton ais
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-bondek-cor-agen-produsen-jual-supplier-toko-distributor-pabrik Pabrik Bondek Cor
http://www.pusatbesibaja.com/harga-bondek-cor-agen-distributor-pabrik-supplier-produsen-toko-jual Pabrik Bondek Cor
http://ironsteelcenter.com/category/besi-wiremesh-wermesh-m4-m5-m6-m7-m8-m9-m10-m11-m12-m13-m14-m15-m16 Distributor wiremesh
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-welded-beam-agen-toko-supplier-distributor-pabrik-produsen-jual Pabrik Welded Beam
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-hollow/ Jual besi hollow
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan mewah
http://www.sentrabesibaja.com/besi-baja-i-wf-profil/ Jual Besi Wf
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-plat-besi-agen-distributor-supplier-pabrik-jual-plat-hitam Pabrik Plat Besi Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-pipa-sch-80-schedule-pabrik-distributor-jual-supplier-agen Pabrik besi Pipa sch 80 baja
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/ Jual besi beton
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-welded-beam-pabrik-agen-jual-supplier-toko-produsen-distributor Distributor Welded Beam
http://www.pusatbesibaja.com/harga-welded-beam-toko-produsen-supplier-agen-pabrik-distributor-jual Distributor Welded Beam
http://ironsteelcenter.com/category/besi-unp-channel-kanal-u-master-kayafit-ks-eq-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga Distributor besi unp
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-beton-ulir-polos-agen-supplier-toko-distributor-pabrik-produsen-jual Distributor Besi Beton
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-beton/ Jual besi beton Sni Ulir Polos
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan anime
http://www.sentrabesibaja.com/besi-baja-hbeam-profil/ Jual Besi H beam
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36/harga-jual-besi-h-beam-baja-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Distributor Besi H beam Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-jual-pabrik-supplier-agen-distributor-plat-bordes-kembang Distributor Plat Bordes
http://www.fabrikasikonstruksi.com jasa konstruksi baja
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-welded-beam-pabrik-agen-jual-supplier-toko-produsen-distributor Harga Welded Beam
http://www.pusatbesibaja.com/harga-welded-beam-toko-produsen-supplier-agen-pabrik-distributor-jual Harga Welded Beam
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-cnp-kanalc-channel-full-sni-pul Distributor besi cnp
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-beton-ulir-polos-agen-supplier-toko-distributor-pabrik-produsen-jual Harga Besi Beton
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-wf/ Jual besi wf baja
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan elegan
http://www.sentrabesibaja.com/besi-beton-ulir-polos-sni/ Jual Besi Beton
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36/harga-jual-besi-h-beam-baja-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Supplier Besi H beam Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-jual-pabrik-supplier-agen-distributor-plat-bordes-kembang Harga Plat Bordes
http://www.pusatbesibaja.co.id www.pusatbesibaja.co.id
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-welded-beam-pabrik-agen-jual-supplier-toko-produsen-distributor Jual Welded Beam
http://www.pusatbesibaja.com/harga-welded-beam-toko-produsen-supplier-agen-pabrik-distributor-jual Jual Welded Beam
http://ironsteelcenter.com/category/besi-hollow-hitam-galvaniz Distributor besi hollow
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-beton-ulir-polos-agen-supplier-toko-distributor-pabrik-produsen-jual Jual Besi Beton
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-unp-kanal-u/ Jual besi unp
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan contoh
http://www.sentrabesibaja.com/ www.sentrabesibaja.com
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36/harga-jual-besi-h-beam-baja-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Agen Besi H beam Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-jual-pabrik-supplier-agen-distributor-plat-bordes-kembang Jual Plat Bordes
http://www.pusatbesibaja.com www.pusatbesibaja.com
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-welded-beam-pabrik-agen-jual-supplier-toko-produsen-distributor Supplier Welded Beam
http://www.pusatbesibaja.com/harga-welded-beam-toko-produsen-supplier-agen-pabrik-distributor-jual Supplier Welded Beam
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-behel-beton-polos-ulir-sni-is-psi-master-ms-krakatausteel-ks-dp-delcoprima-pas-ji-ksc-ais-cs-ksty-ksi-jca-as-bjku-sii-hs-bjtd40-bjtp24 Distributor besi beton Sni Ulir Polos
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-beton-ulir-polos-agen-supplier-toko-distributor-pabrik-produsen-jual Supplier Besi Beton
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-siku/ Jual besi siku
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan yang unik
http://www.sentrabesibaja.com/welded-beam-castellated-beam-queen-king-cross-beam-t-beam/ Harga Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36/harga-jual-besi-h-beam-baja-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Toko Besi H beam Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-jual-pabrik-supplier-agen-distributor-plat-bordes-kembang Supplier Plat Bordes
http://www.jualbesibajamurah.com www.jualbesibajamurah.com
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-welded-beam-pabrik-agen-jual-supplier-toko-produsen-distributor Toko Welded Beam
http://www.pusatbesibaja.com/harga-welded-beam-toko-produsen-supplier-agen-pabrik-distributor-jual Toko Welded Beam
http://ironsteelcenter.com ironsteelcenter.com
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-beton-ulir-polos-agen-supplier-toko-distributor-pabrik-produsen-jual Toko Besi Beton
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-plat-hitam-plat-kapal/ Jual Plat besi plat kapal
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan amplop
http://www.sentrabesibaja.com/bondek-cor-sni/ Harga Bondek Cor
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36/harga-jual-besi-h-beam-baja-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Jual Besi H beam Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-jual-pabrik-supplier-agen-distributor-plat-bordes-kembang Toko Plat Bordes
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-sni-ulir-polos/ harga besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-welded-beam-pabrik-agen-jual-supplier-toko-produsen-distributor Agen Welded Beam
http://www.pusatbesibaja.com/harga-welded-beam-toko-produsen-supplier-agen-pabrik-distributor-jual Agen Welded Beam
http://ironsteelcenter.com/category/stainless-steel-ss-sus-304-210-316-310-301-stenlis Jual stainless steel
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-beton-ulir-polos-agen-supplier-toko-distributor-pabrik-produsen-jual Agen Besi Beton
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-h-beam/ Jual besi h beam baja
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan unik dan murah
http://www.sentrabesibaja.com/atap-spandek/ Harga Atap Spandek Sni
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36/harga-jual-besi-h-beam-baja-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Harga Besi H beam Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-jual-pabrik-supplier-agen-distributor-plat-bordes-kembang Agen Plat Bordes
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-sii-ulir-polos/ harga besi beton sii http://www.undangancinta.com undangan pernikahan kalender
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan bahasa inggris islam
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan islami
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan unik dan murah
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan modern
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan online
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan amplop surat
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan simple
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan murah
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan unik
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan artis
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan modern
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan artis
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan arab
https://goo.gl/GaKHyC undangan pernikahan
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan


2222
salazopyrin hair loss salazopyrin 1000mg salazopyrin and alcohol
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
salazopyrin tinnitus salazopyrin gigt salazopyrin overdose
salazopyrin tinnitus salazopyrin in pregnancy salazopyrin overdose
loratadin dosering barn loratadin nebenwirkungen loratadin amning
esomeprazol erfaringer esomeprazol generis 40 mg esomeprazol depression
olanzapin yan etkileri olanzapin ja lihominen olanzapin teva
amantadin 500 amantadin koma amantadin medikament
  คุณ :   FATIHIN  เมื่อ :   3/21/2017 3:08:11 PM  E-mail :    fatihinnurul@gmail.com
salazopyrin hair loss salazopyrin 1000mg salazopyrin and alcohol
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
bioclavid staph aureus ordenonlinepris.site bioclavid virkning
glimepirid zentiva 2 mg pgravidopkastning.site glimepirid 5 mg
olanzapin yan etkileri olanzapin ja lihominen olanzapin teva
mesalazin 1000 mg billigogol.site mesalazin forum
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th