อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 ปตท. แถลงความร่วมมือกับ เอ็นพีซี เอสแอนด์อี

ปตท. แถลงความร่วมมือกับ เอ็นพีซี เอสแอนด์อี เพื่อศึกษาพัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมุ่งดำเนินการความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง

.......... เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ Energy Complex Building C (EnCo C) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ เอ็นพีซี เอสแอนด์อี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการให้บริการด้านการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาทักษะการขับรถเชิงป้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยการขนส่งทางรถยนต์

.......... การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอดความรู้ ความเชี่ยวชาญของมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE หรือ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยทั้งสองบริษัทได้เปิดตัวในงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ซึ่งทางบริษัท ปตท. กำหนดหัวข้อ Safety we care, Safety we share ที่นำเสนอเรื่องการขับขี่เชิงป้องกันอย่างปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม หรือ Road Safety และบริษัท เอ็นพีซี เอสแอนด์อี ได้นำเทคโนโลยีเครื่องจำลองขีดความสามารถและการจำลองสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน (Driving Simulator) ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองขับ ซึ่งเครื่องจำลองนี้สามารถประเมินทักษะการขับขี่ของตนเองและทราบข้อบกพร่องและพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากนั้นหาแนวทางป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุจริง เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงประชาสัมพันธ์การก่อตั้งหลักสูตรฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ หรือ Defensive Driving ที่บริษัท เอ็นพีซี เอสแอนด์อี สำนักงานระยอง

.......... นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. กล่าวว่า จะร่วมสร้างประเทศไทยให้มีความโดดเด่นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และตั้งใจจะร่วมรณรงค์ ลดการเกิดอุบัติเหตุให้ต่ำที่สุด โดยเริ่มต้นจากรักษาความปลอดภัยของตนเองและไม่สร้างอันตรายให้แก่ผู้อื่น โดยปตท.จะพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความปลอดภัยให้กลับมาสู่ท้องถนนเมืองไทย นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส กล่าวว่าทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Institute : DDI) ตามนโยบาย Road Safety ของบริษัท ปตท. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการขับรถของผู้ขับขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเชิงป้องกันอย่างปลอดภัย ซึ่งผลการวิจัยความปลอดภัยทางจราจรพบว่า เครื่องจำลองขีดความสามารถและการจำลองสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน จะสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีทักษะในการขับขี่เชิงป้องกันซึ่งจะลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ถึง 16.4% (Research on the accident reduction value of high school driver education Traffic Safety Research Review, 1 (2), pp. 48–64)

.......... สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Institute : DDI) โดยบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ให้บริการด้านความปลอดภัยด้านการจราจรและการขนส่งอย่างครบวงจร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการได้ที่ e-mail : sales@npc-se.co.th หรือติดต่อสำนักงาน : 0 3897 7777

ที่มา : http://www.npc-se.co.th     20ก.ค.2560
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


NPC S&E has alot of training programs but the training course is quit a bit costly, and no chance to ingotiate with NPC. The training course could be reduced in price.
Thanks & Regards,
  คุณ :   Pattara Karn-Ar-Pakorn  เมื่อ :   8/1/2017 10:12:31 PM  E-mail :    kpattara1@dow.com
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th