อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 พิธียกเสาเอก อาคาร DDI

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ประกอบพิธีพราหมณ์เพื่อยกเสาเอกของอาคาร DDI (DefensiveDriving Institute Building) โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)เป็นประธานในพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้

หลังจากบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดพิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคาร Defensive Driving Institute เพื่อก่อตั้งเป็นสถาบันฝึกอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัทได้กำหนดจัดพิธีกรรมยกเสาเอกของอาคาร DDI หรืออาคาร Defensive Driving Institute Building ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เมื่อเวลา 09.09 น. พร้อมทั้งพระครูปลัดอภิชัย อภิชโย เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท NPC S&E เดินทางมาร่วมทำพิธี ณ บริเวณทิศเหนือของบริษัท ซึ่งจะเป็นบริเวณที่ตั้งของอาคาร Defensive Driving Institute สำหรับให้บริการลูกค้าที่มาฝึกอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ กำหนดการยกเสาเอกของอาคาร DDI ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้วางแผนขึ้น โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการก่อตั้ง Defensive Driving Institute และเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งอาคาร DDI นี้จะให้บริการด้านความปลอดภัยด้านการขับขี่อย่างครอบคลุม และตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท

ที่มา : http://www.npc-se.co.th     11ก.ย.2560
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th