อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 BBS (Behavior Based Safety): OGP Life - Saving Rules 2

กุลิสรา กระลาม
ที่ปรึกษาอาวุโส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
KULITSARA.K@NPC-SE.CO.
TH
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด.......... จากฉบับที่แล้วพูดคุยถึงกฎหลัก (Core Life-Saving Rules)8 รายการของ OGP Life - Saving Rules(Report No. 459 April 2013: Version 2) โดยสมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ International Association of Oil and Gas Producers(OGP) วันนี้เรามาคุยต่อถึง กฎเสริม (Supplementary Life-Saving Rules)10 รายการกันต่อว่ามีอะไรบ้าง

คำแนะนำเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานบนที่สูงโดยมีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์แบบพกพาต่างๆ มีโอกาสที่เครื่องมือ และอุปกรณ์แบบพกพาต่างๆ จะตกจากที่สูง เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ

คุณควรปฏิบัติ:
•ป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้ตกจากที่สูง
•ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่
•สวมใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน

หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงของวัตถุที่จะตกจากที่สูงและสื่อสารความเป็นอันตรายให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ (เช่น การพูดคุยก่อนเริ่มงาน)
•ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการเพื่อป้องกันวัตถุตกจากที่สูง

คำแนะนำเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานในบริเวณ "จุดอันตราย" ที่อยู่ในแนววิถีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (เช่น รถเครนและยานพาหนะอื่นๆ) และอุปกรณ์ที่มีพลังงาน (เช่น เครื่องจักรที่มีจุดหมุน มีไฟฟ้าหรือมีแรงดัน)

คุณควรปฏิบัติ:
•ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยจากหัวหน้างานหรือ ผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มงาน
•ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้สัญญาณ หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ที่มี การเคลื่อนย้าย หรือมีพลังงานนั้น
•ตรวจสอบให้การเข้า - ออกจากพื้นที่นั้นมีความปลอดภัย
•ต้องแน่ใจว่า ผู้ที่ขับยานพาหนะที่เคลื่อนที่นั้น สามารถมองเห็นคุณ

หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ตรวจสอบการเข้า- ออกพื้นที่ และควบคุมการปิดกั้นพื้นที่
•ให้แน่ใจว่าบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่จะทำงานในพื้นที่ที่จำกัด

•ตรวจสอบวิธีการส่งสัญญาณและการสื่อสาร ให้เข้าใจทุกคน
•ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจการให้สัญญาณไฟ หรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่มองเห็นได้โดยง่าย

คำแนะนำเพิ่มเติม

ได้รับการอนุมัติก่อนที่จะเริ่มการขุด ซึ่งอาจมีอันตรายเช่น สายไฟฟ้า
สถานที่คับแคบ การพัง ทลายของกำแพงหรือวัสดุที่ขุด ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มการทำงาน

คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาถึงความปลอดภัยก่อนเริ่มต้นการทำงาน
•ปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงานของใบอนุญาตทำงานขุด
•หยุดการทำงานทันทีและแจ้งให้หัวหน้างานทราบ ถ้ามีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ควบคุมการทำงานขุด กำหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงาน
•ทำการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงานขุดทุกครั้ง
•จัดทำการค้ำยัน (shoring) เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

•ตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มงานและหลังจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
•ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีแผนฉุกเฉินและทีมช่วยเหลือพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

คำแนะนำเพิ่มเติม

เพื่อให้มั่นใจว่าบรรยากาศในการทำงานปลอดภัย

คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาว่าบรรยากาศในการทำงานได้รับการตรวจสอบ
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาถึงความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มการทำงาน
•หยุดการทำงานทันที หากพบความผิดปกติของบรรยากาศในการทำงาน

หากคุณเป็นผู้ตรวจสอบบรรยากาศในการทำงาน คุณควรจะ:
•เข้าใจซึ่งการทดสอบใบอนุญาตทำงานที่ต้องใช้และวิธีการที่มักจะ
•ใช้เครื่องมือตรวจวัดบรรยากาศ ที่ได้รับการสอบเทียบ

หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ตรวจสอบบรรยากาศในการทำงานตามใบอนุญาตทำงาน
•ในกรณีที่จำเป็น กำหนดให้ตรวจสอบบรรยากาศในการทำงานเพิ่มเติม
•ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มการทำงาน

คำแนะนำเพิ่มเติม

เมื่อทำงานใกล้น้ำหรือในน้ำ ควรสวมใส่เสื้อชูชีพ เพื่อป้องกันอันตรายจากการจมน้ำ

คุณควรปฏิบัติ:
•สวมใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้อง
•ตรวจสอบความพร้อมของเสื้อชูชีพก่อนใช้งาน

หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ชี้แจงอันตรายให้ทุกคนรับทราบ และกำหนดให้สวมใส่เสื้อชูชีพก่อนเริ่มการทำงานใกล้น้ำหรือในน้ำทุกครั้ง
•ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อชูชีพมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คำแนะนำเพิ่มเติม

การทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงมีโอกาสได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหรือการวาบของไฟ ควรรักษาระยะห่างเพียงพอที่จะทำให้คุณปลอดภัย

คุณควรปฏิบัติ:

•ไม่ทำงานภายใต้หรือใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเว้นแต่มีมาตรการความปลอดภัยและได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน

หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:

•ไม่อนุญาตให้ทำงานภายใต้หรือใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเว้นแต่มีมาตรการความปลอดภัย

•ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ เช่นรถเครนใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเว้นแต่มีมาตรการความปลอดภัย

•ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยก่อนที่จะให้เริ่มดำเนินการ

คำแนะนำเพิ่มเติม

การดื่มแอลกอฮอล์ เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือสารอื่นๆ ที่จะทำลดความสามารถในการทำงานของคุณได้อย่างปลอดภัย

คุณควรปฏิบัติ:
•แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ถ้าคุณกินยาที่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
•หากมีข้อสงสัยควรตรวจสอบกับหัวหน้างานหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลของคุณที่อาจปรึกษาแพทย์
•ไม่เสพ หรือทำการค้าสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
•หากคุณพบเห็นการเสพสารเสพติดหรือดื่มสุรา โปรดแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ควบคุมและกำหนดไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเสพสารเสพติดหรือดื่มสุรา

คำแนะนำเพิ่มเติม

การสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดจะช่วยให้ปลอดภัยจากการก่อให้เกิดไฟไหม้และการระเบิด

คุณควรปฏิบัติ:
•สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนด
•แจ้งพื้นที่ที่กำหนดให้สูบบุหรี่ หากพบเห็นการสูบบุหรี่นอกพื้นที่ที่กำหนด

หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•แจ้งให้ทราบถึงพื้นที่ที่กำหนดให้สูบบุหรี่
•กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้อย่างชัดเจน

คำแนะนำเพิ่มเติม

การยกเคลื่อนย้าย ควรกำหนดวิธีการยกเคลื่อนย้าย และยกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย

คุณควรปฏิบัติ:
•เข้าใจถึงแผนการยกเคลื่อนย้าย ก่อนที่จะเริ่มทำงานและปฏิบัติตามแผนนั้น
•ตรวจสอบพิกัดในการยก
•ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณที่จะยกเคลื่อนย้าย
•ตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ความปลอดภัยของอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้าย

หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ตรวจสอบแผนการยกเคลื่อนย้ายว่ามีความปลอดภัย เหมาะสมกับอุปกรณ์การยกเคลื่อนย้าย
•ตรวจสอบผู้บังคับเครนเข้าใจและปฏิบัติตามแผนการยกเคลื่อนย้าย
•กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้าย ต้องได้รับการอบบรมตามที่กำหนดและได้รับอนุญาตในการทำงาน
•ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการยก เคลื่อนย้าย มีความปลอดภัย
•ตรวจสอบวิธีการส่งสัญญาณและการสื่อสารที่มีการตกลงกันและชัดเจน

คำแนะนำเพิ่มเติม

อุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญต้องทำงานอย่างถูกต้องเพื่อให้การทำงานปลอดภัย ตัวอย่างของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญ เช่น อุปกรณ์ปิดวาล์วฉุกเฉิน,ระบบเตือนภัย, สัญญาณแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ

คุณควรปฏิบัติ:
•ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนถอดหรือปลดระบบความปลอดภัย

หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ชี้แจงถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
•ตรวจสอบการอนุญาตให้ถอดหรือปลดระบบความปลอดภัยตามระดับของความเป็นอันตรายให้เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

.......... กฎช่วยชีวิต(OGP Life-Saving Rules) เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมวิธีคิดแบบ คิดก่อนทำที่สำคัญ โดยมีกฎหลัก (Core Life-Saving Rules)และกฎเสริม (Supplementary Life-Saving Rules) ซึ่งได้รับการรวบรวมเป็นกฎสำหรับการป้องกันอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม ในส่วนของผู้บังคับบัญชาจะต้องรู้ เข้าใจและควบคุมให้เป็นไปตามกฎช่วยชีวิต(OGP Life-Saving Rules)ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานปลอดภัย “Goal Zero” ได้อย่างยั่งยืน

**********************************

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก

· OPG - International Association of Oil and Gas Producers: Life—Saving Rules

o Report No.459

o April 2013 (Version 2)

ที่มา : www.npc-se.co.th     22ก.ย.2560
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


Most dress watches are analog http://www.watchesreplica2m.com/ They generally have a leather band and are very thin. Dress http://www.warham.org.uk/whois.html are designed to fit under the sleeve of a jacket. They should not have a bezel that turns or has markings as this could keep the http://www.watchesshopsuk.co.uk/ from slipping under the sleeve. Casual watches are made for everyday wear. A metal band is a better choice for this http://www.replicawatchesukshop.co.uk/ since it will be worn in many kinds of environments. The metal is more resistant to perspiration than leather. http://www.replicawatches0.org.uk/ are more rugged than dress or casual watches. They are generally larger in size. Most are shock resistant and waterproof. These http://www.topuksale.org.uk/ often have a bezel that rotates. If you have decided to buy a high quality watch, then you should visit a jeweler. These expensive watches should not be bought sight unseen.
  คุณ :   YAN  เมื่อ :   11/17/2017 4:08:43 PM  E-mail :    yanan@yahoo.com
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th