อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 ความปลอดภัยในการทำงานกับ Boom Lift

สุรชัย สังขะพงศ์
Consultant-Occupational safety and Health
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


ครั้งนี้ผมขอเขียนเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานบนที่สูงที่นิยมใช้งานกันทั่วไปก่อนอื่น ทำความเข้าใจให้ถูกก่อน

ขออธิบายความเข้าใจกันก่อนครับ เนื่องจากบริษัทที่ให้เช่ารถ Boom lift และผู้ที่ใช้รถยังมีความเข้าใจผิด เรื่องรถ Boom Lift ว่าเป็นปั้นจั่น ที่จริงแล้วเครื่องจักร Boom Lift นี้ ไม่ใช่ปั้นจั่นครับ ผมเคยเข้าไปถามเช่ารถบริษัทแห่งหนึ่งที่ให้เช่ารถเขาก็เข้าใจผิด เขาแจ้งว่าถ้ากรณีเช่ารถไปต้องการเอกสารแบบตรวจสอบ ป.จ 2 ด้วยนั้น ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 2,000 บาท เป็นความเข้าใจผิดครับ เรื่อง แบบตรวจ ป.จ 2 เป็นเอกสารตรวจสอบปั้นจั่นเคลื่อนที่ และ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของเครื่องจักร ต้องตรวจสอบประจำปี ดังนั้น Boom lift ต้องตรวจสอบโดยวิศวกรเครื่องกลประจำปี เรื่องแบบฟอร์มที่มาใช้ตรวจรถ Boom lift ทางสภาวิศวกรเขาไม่ได้ออกแบบฟอร์มตรวจมาให้ เขาให้สิทธิวิศวกรออกแบบเอาเอง และให้วิศวกรเซ็นรับรองมา วิศวกรบางท่านไม่ได้ออกแบบฟอร์ม เลยนำเอกสารแบบ ป.จ 2 ซึ่งเป็นแบบตรวจของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่มาใช้ตรวจ แต่ที่สร้างความเข้าใจผิดก็คือ ท่านวิศวกรไม่ยอมกีดหัวแบบฟอร์ม แบบ ป.จ 2 นี้ออกก่อน แล้วเขียนบอกว่าตรวจเครื่องจักรชนิดอะไร ประชาชนทั่วไปเลยเข้าใจผิดไปว่า Boom Lift คือปั้นจั่น และให้คนบังคับให้ไปอบรมผู้บังคับปั้นจั่นอีกด้วยซ้ำอีกไปกันใหญ่ ซึ่งเรื่องนี้ท่านอธิบดีเคยมีหนังสือแจ้งเรื่องนี้มาแล้วครับ ให้กลับไปดูคำนิยามของปั้นจั่นตามกฎกระทรวงเป็นเครื่องจักรคนละอย่างกันครับ

กรณีศึกษา

เหตุการณ์อันตรายถึงแก่ความตายจากการเคลื่อนที่ของรถกระเช้า

คนงานที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในรถกระเช้าที่กำลังหมุน และแกว่งไปมาในขณะที่กระเช้ากำลังยืดออกไปอย่างเต็มที่ โดยที่รถเครื่องจักรกำลังเหยียบอยู่บนก้อนอิฐ เป็นเหตุให้การยืดขยายของกระเช้ามีการ กระเด้ง เกิดแรงเหวี่ยงคนงานออกจากรถกระเช้าได้ทันทีคนงานจึงตกจากความสูง 11 เมตร สู่พื้นคอนกรีตด้านล่าง เสียชีวิตทันทีครับแนวปฏิบัติสำหรับเครื่องจักรกล

Boom Lift ไฟฟ้า, น้ำมันเชื้อเพลิง / Lifting Platform รถกระเช้ามีเอกสารคู่มือคำแนะนำการใช้รถ เป็นภาคภาษาไทย ผู้ควบคุมสามารถอ่านได้ มีใบตรวจสอบตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันลงนามโดยผู้ใช้งานการแต่งกายเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ชุดหมี/ชุดใส่ทำงานด้านความปลอดภัย ใส่เสื้อสะท้อนแสง — หมวกนิรภัย รองเท้า Safety Shoe
Safety Belt (เข็มขัดนิรภัย) ผู้ใช้งาน ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสภาพความพร้อมทางร่างกาย และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากนายจ้าง โดยต้องผ่านการทดสอบ การควบคุมรถอย่างปลอดภัยคำเตือน ควรมีผู้ปฏิบัติงานขณะใช้งานรถกระเช้าอย่างน้อย 2 คน เพื่อ ทำงานแทนได้ทันทีหากจำเป็น ควบคุมการทำงานแทน หากเกิดอุบัติเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานบนกระเช้าหมดสติ คอยช่วยดูระมัดระวังรถกระเช้า และผู้ที่เดินอยู่รอบๆ ขณะการทำงาน

ด้านสภาพแวดล้อม ห้ามใช้รถกระเช้าในพื้นที่ดังต่อไปนี้

พื้นอ่อนนุ่มยุบตัวง่าย ไม่มั่นคง หรือมีคนพลุกพล่าน บริเวณพื้นผิวขรุขระ มีหลุมกว้าง ทำงานบริเวณใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง และบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ ห้ามทำงานขณะมีพายุฟ้าคะนอง หรือไม่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ ข้อควรระวัง หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดในครั้งแรก ห้ามสตาร์ทใหม่ทันทีเพราะจะทำให้สตาร์ทไม่ติดอีก ควรหมุนไปที่ “COOL OFF” สัก 2-3 นาที จึงเริ่มสตาร์ทใหม่

1. หมุนกุญแจ (SELECT SWITCH) ไปที่ตำแหน่ง GROUND, ให้ตำแหน่ง POWER/EMERGENCY STOP อยู่ที่ตำแหน่ง ON จากนั้นกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์จนเครื่องติด ควรอุ่นเครื่องสัก 2-3 นาทีก่อนจึงใช้งาน

2. หลังจากอุ่นเครื่องยนต์ได้สักครู่แล้ว ให้ปิดเครื่องยนต์

3. หมุน “SELECT SWITCH” ไปที่ “PLATFORM”

4. จาก “PLATFORM” ดึงปุ่ม POWER/EMERGENCY STOP ขึ้น จากนั้นกดสวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์ จนเครื่องยนต์ติด
** ข้อควรระวัง สวิทช์เท้าเหยียบ (Footswitch) ต้องอยู่ในตำแหน่งยกขึ้นอยู่เท่านั้น

ข้อควรระวังจากการพลัดตกจาก Boom lift

ควรจับราวกันตกขณะขับเคลื่อนหรือยกลิฟต์ขึ้น เช็ดคราบนํ้ามันหรือจารบีบริเวณบันได พื้นPlatform

สวมอุปกรณ์นิรภัยและคล้อง Hook ตลอดเวลา ระวังขับชนสิ่งกีดขวางขณะยกลิฟต์ขึ้น ห้ามใช้บันไดหรืออุปกรณ์ต่างๆ บนกระเช้า เพื่อเพิ่มระยะความสูง ห้ามใช้ราวกันตกแทนบันไดเพื่อปีนเข้า- ออกจาก Platform ห้ามขับรถกระเช้าด้วยความเร็วสูงขณะอยู่ในพื้นที่แคบ หรือทัศนะวิสัยไม่ดี

ข้อควรระวังจากการพลิกควํ่าของ Boom lift

- ไม่ควรบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัดที่ระบุไว้ กระจาย นํ้าหนักหรือวางสิ่งของให้อยู่ศูนย์กลางของลิฟต์
- ต้องมั่นใจว่าพื้นที่ใช้งานสามารถรับ นํ้าหนักของรถกระเช้าได้
- ระวังกระแทกหรือขับชนสิ่งกีดขวาง
- ห้ามขับรถกระเช้าด้วยความเร็วขณะอยู่ในพื้นที่แคบ หรือทัศนะวิสัยไม่ดี
- ห้ามใช้ในขณะที่เครื่องอยู่บนพาหนะเคลื่อนที่
- ห้ามใช้รถกระเช้าในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
- สิ่งสำคัญคือผู้บังคับรถต้องมีทักษะในการบังคับรถและสภาพร่างกายต้องสุขภาพดีครับ

ผมขอฝากเรื่อง Boom Lift ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้ติดตามผมในเรื่องต่อไป

**********************************


ที่มา : www.npc-se.co.th     25ธ.ค.2559
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


อยากรู้ว่ารถยกคนชนิดนี้อยู่ในกฏหมายฉบับใด
amantadin m2 amantadin borreliose amantadin pris
metoclopramid jak podawac metoclopramid zulassung metoclopramid test
progesteron kost progesteron youtube progesteron 38
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
naltrexon bivirkninger naltrexon alkohol naltrexon for ms
cetirizin teva 10 mg mindstedosisdiat.site cetirizin yliannostus
cetirizin teva 10 mg mindstedosisdiat.site cetirizin yliannostus
loratadin dosering barn loratadin sandoz loratadin amning
imacillin youtube smertehvorvikan.site imacillin bredspektret
amantadin 500 amantadin beipackzettel amantadin medikament
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
  คุณ :   เด็ดเดี่ยว  เมื่อ :   2/26/2016 10:03:23 PM  E-mail :    deddeiw@hotmail.com
ciloxan eye drops gravidgraviditet.site ciloxan holdbarhed
amantadin m2 yforsendelse.site amantadin pris
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
malonetta hovedpine malonetta cilest malonetta ingredients
nix 30mm cartridge kit nix 30mm cartridge kit nix pille skilt
naltrexon bivirkninger naltrexon tabletten naltrexon for ms
glimepirid zentiva 2 mg pgravidopkastning.site glimepirid 5 mg
esomeprazol erfaringer esomeprazol y embarazo esomeprazol depression
progesteron wiki halsbrandogol.site progesteron efter ivf
progesteron wiki halsbrandogol.site progesteron efter ivf
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
methotrexat rzs methotrexat menstruation methotrexat psoriasis
olanzapin yan etkileri olanzapin ja lihominen olanzapin teva
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
ranitidin 1a pharma ranitidin untuk ibu hamil ranitidin tableta
efexor 0 75 mg efexor hinta efexor depot udtrapning
 
  ความคิดเห็นที่ :
2


ขอบคุณมากครับ เป็นบทความที่เป็นประโยชน์มากครับ
imolope radio imolope 2 mg pris imolope medicine
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
progesteron kost progesteron youtube progesteron 38
bioclavid staph aureus ordenonlinepris.site bioclavid virkning
cetirizin teva 10 mg cetirizin apotek cetirizin yliannostus
amitriptylin 75 ct amitriptylin zolpidem amitriptylin bivirkninger
amitriptylin 75 ct amitriptylin zolpidem amitriptylin bivirkninger
cyklokapron for periods cyklokapron till barn cyklokapron singapore
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
amantadin 500 amantadin koma amantadin medikament
  คุณ :   เขมชาติ  เมื่อ :   11/7/2016 2:43:33 PM  E-mail :   
ciloxan eye drops gravidgraviditet.site ciloxan holdbarhed
amantadin m2 amantadin borreliose amantadin pris
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
salazopyrin tinnitus pillerforstoppelse.site salazopyrin overdose
loratadin dosering barn loratadin sandoz loratadin amning
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
cyklokapron for periods temperaturudslat.site cyklokapron singapore
methotrexat rzs methotrexat dosis methotrexat psoriasis
olanzapin yan etkileri olanzapin ja lihominen olanzapin teva
olanzapin yan etkileri apotekogmalk.site olanzapin teva
mesalazin 1000 mg mesalazin indikation mesalazin forum
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
dexamethason teszt mindstedosishvad.site dexamethason 0 5mg
 
  ความคิดเห็นที่ :
3


แล้วทำไมกระทรวงฯ ไม่ออกแบบฟอร์มให้เป็นมาตราฐานการใช้งานไปเลยครับ จะได้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกัน ที่บอกว่าให้วิศวกรเป็นคนออกแบบผมว่าวิศวกรกี่คนกี่คนก็ออกแบบไม่เหมือนกัน อยู่ที่ความสะดวกสบายเข้าว่าครับ
amantadin m2 amantadin borreliose amantadin pris
metoclopramid tablete metoclopramid kaninchen metoclopramid qt
nix 30mm cartridge kit nix 30mm cartridge kit nix pille skilt
bioclavid staph aureus ordenonlinepris.site bioclavid virkning
naltrexon bivirkninger naltrexon tabletten naltrexon for ms
salazopyrin tinnitus salazopyrin gigt salazopyrin overdose
cetirizin teva 10 mg cetirizin apotek cetirizin yliannostus
cetirizin teva 10 mg cetirizin apotek cetirizin yliannostus
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
methotrexat rzs methotrexat dosis methotrexat psoriasis
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
efexor 0 75 mg mogvitamineruden.site efexor depot udtrapning
  คุณ :   AWB  เมื่อ :   4/28/2017 5:05:41 PM  E-mail :    anuwat@bangchak.co.th
imolope radio imolope 2 mg 60 stk imolope medicine
progesteron kost progesteron youtube progesteron 38
naltrexon bivirkninger naltrexon alkohol naltrexon for ms
salazopyrin tinnitus salazopyrin in pregnancy salazopyrin overdose
loratadin dosering barn loratadin sandoz loratadin amning
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
methotrexat rzs methotrexat menstruation methotrexat psoriasis
naltrexon wiki naltrexon accord 50 mg naltrexon alkohol
vagifem youtube vagifem generic vagifem piller
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
ranitidin 1a pharma ranitidin untuk ibu hamil ranitidin tableta
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th