อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมีเหตุผล

สุรชัย สังขะพงศ์
Consultant-Occupational safety and Health
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

อุบัติเหตุจากการผลัดตกจากที่สูงถือได้ว่ายังมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีกฎหมายของกระทรวงแรงงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง มีการทำงานบนที่สูงตามความของกฎหมายขึ้นที่สูงตั้งแต่ 2 เมตร นายจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์กันตกจากที่สูงเราเป็นเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องของระยะการตกจากที่สูงครับ

จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการตกและเชือกช่วยชีวิตป้องกันการตกจากที่สูง แต่มาตรฐานของ OSHA ของอเมริกาได้บังคับที่ไว้ที่ความสูง 1.80 เมตรขึ้นไป ในบางประเภทของธุรกิจจะเคยชินกับ Full body harness แบบเต็มตัวเป็นอย่างดี บางพื้นที่ใช้เป็นแบบเข็มขัดนิรภัยรัดเอวแบบธรรมดามีคำถามว่าใช้ได้ไหมครับ ผิดกฎหมายไหมครับ ผม ตอบได้เลยว่า ไม่ผิดกฎหมายครับ สามารถใช้ได้ แต่มุมมองทางด้านความปลอดภัยแล้วและโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะไม่อนุญาต ให้ใช้งาน แบบเข็มขัดนิรภัย ชนิดรัดเอวแล้วครับ เนื่องจาก เวลา ตกมาแล้ว เกิดการรัดช่องท้อง หายใจไม่ออกครับ และส่งผลถึงกระดูกสันหลังที่ L4-L5 เกิดการเคลื่อนตัวและแตกได้ อาจถึงขั้น เดินไม่ได้ตลอดชีวิตเลยครับ จึงหันมานิยมใช้แบบเต็มตัว กันมากขึ้น


ภาพแสดงตำแหน่งกระดูกสันหลัง


การใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวโดยปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตได้เพิ่มมีอุปกรณ์ลดแรงกระแทกขณะพลัดตกเรียกว่า (Shock absoftber) เพิ่มขึ้นมา ส่งผลให้ ระยะความสูงจากการคล้องเกี่ยวเพิ่มขึ้นตามลำดับครับ ลองมาวัดความยาว เท่าไรกันถึงตกจากที่สูงแล้วไม่กระแทกพื้นครับเข็มขัดนิรภัยแบบรัดเอว และแบบรัดตัว
รวมระยะทั้งหมดโดยประมาณมีความสูงอยู่ที่ 6.55 m ที่ปลอดภัยดังนั้น กฎหมายของบ้านเราให้ใช้เข็มขัดนิรภัยที่ระยะความสูงที่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งเราต้องมาพิจารณาอะไรบ้าง

1.จัดทำจุดคล้องเกี่ยวที่มีระยะที่เหมาะสมกับความสูงที่ปลอดภัย

2.ระดับการทำงานอยู่ในระดับไม่เกิน 2-3 เมตรตลอดการทำงานเราต้องนำตัวลดแรงกระแทกออก (Shock absoftber) เพราะระยะความสูงในระดับนี้ตกลงมา Shock absoftber ไม่แตกทำงานและไปเพิ่มระยะความสูงอย่างไม่ปลอดภัยอีก

3.พิจารณาการใช้ Lanyard ในตัวที่สั้นที่สุดเพื่อลดระยะการตกถึงพื้น ตามมาตรฐาน EN355 Lanyard ต้องไม่เกิน 1.55 เมตร (Energy Absorber) ซึ่งสาย Lanyard รวม Absorber ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 2 เมตรครับดังนั้นในการทำงานบนที่สูงผู้ปฏิบัติงานให้คิดระยะความสูงที่มีมาตรฐานอยู่ที่ 1.8 เมตร ใช้ Lanyard ตัวที่สั้นที่สุดและมีระยะ safety Factor or Residual Clearance อยู่ที่ 1 เมตร

ลองไปออกแบบพื้นที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดกันครับ ฝากให้ไปพิจารณากันครับ สถิติอุบัติเหตุจากการผลัดตกจากที่สูงจะได้ลดลงไป ในโอกาสหน้าผมจะมีเทคนิคความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงมาเขียนให้ติดตามกันอีกครับ


******************************

ที่มา : www.npc-se.co.th     11ม.ค.2559
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th